Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o wyniku przetargu

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008
 
         Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 Nr 223, poz. 1655 ) uprzejmie informuję, że w dniu 3 października 2008r. zostały zakończone prace komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym. 2008/2009.
 
W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRAMAD Sp. z o.o., ul. Nowodworska 25, 82-300 Elbląg
 2. Usługi Transportowe Handel Spożywczo – Przemysłowy Kazimierz Brzyski, Słup 87, 86-330 Mełno
 3. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rogóźnie, 86-318 Rogóźno
 4. Firma „PIĄTEK” Wiesława Piątek, ul. B. Prusa 14/1, 86-300 Grudziądz
 5. AUTOTRANSPPORT W. Szok, ul. Kujawska 3b/27, 86-300 Grudziądz
 
Rozpatrywano 10 zadań:
 
Zadanie A. zwalczanie śliskości zimowej piaskarką P-1 nr 1 i odśnieżanie pługiem lekkim typu P – 064 samochodem Jelcz lub równoważne, - wpłynęła 1 oferta od firmy AUTOTRANSPORT Wiesław Szok, ul. Kujawska 3b/27, 86-300 Grudziądz
Oferta uzyskała 100 pkt.
Oferta została wybrana z uwagi na to, że była najkorzystniejsza i spełniała wszystkie wymagania siwz.
 
Zadanie B. zwalczanie śliskości zimowej piaskarką P - 1 nr 2 i odśnieżanie pługiem lekkim typu P – 011 samochodem Jelcz lub równoważne, - wpłynęła 1 oferta od formy AUTOTRANSPORT Wiesław Szok, ul. Kujawska 3b/27, 86-300 Grudziądz
Oferta uzyskała 100 pkt.
Oferta została wybrana z uwagi na to, że była najkorzystniejsza i spełniała wszystkie wymagania siwz.
 
Zadanie C. zwalczanie śliskości zimowej piaskarką P - 1 nr 3 i odśnieżanie pługiem lekkim typu P – 011 samochodem Jelcz lub równoważne, - wpłynęła 1 oferta od Firmy PIĄTEK Wiesława Piątek, ul. B. Prusa 14/1, 86-300 Grudziądz.
Oferta została odrzucona, ponieważ nie spełniała wymagań siwz.
 
Zadanie D. zwalczanie śliskości zimowej piaskarką P - 1 nr 4 i odśnieżanie pługiem lekkim typu P – 064 samochodem Jelcz lub równoważne, - wpłynęła 1 oferta od firmy Usługi Transportowe Handel Spożywczo – Przemysłowy Kazimierz Brzyski, Słup 87, 86-330 Mełno.
Oferta uzyskała 100 pkt.
Oferta została wybrana z uwagi na to, że była najkorzystniejsza i spełniała wszystkie wymagania siwz.
 
Zadanie F. odśnieżanie pługami lekkimi zamontowanymi do ciągnika w gminie Rogóźno i Gruta, - wpłynęła 1 oferta od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rogóźnie, 86-318 Rogóźno.
Oferta uzyskała 100 pkt.
Oferta została wybrana z uwagi na to, że była najkorzystniejsza i spełniała wszystkie wymagania siwz.
 
Zadanie G odśnieżanie pługami średnimi typu POD – 5 zamontowanymi do samochodów Jelcz lub równoważne, o ładowności 10 Mg – wpłynęły dwie oferty od następujących wykonawców:
 • Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Rogóźnie – za cenę brutto 128,40 zł za 1godz pracy czynnej;
 • Firmę AUTOTRANSPORT W. Szok, ul. Kujawska 3b/27, 86-300 Grudziądz – za cenę brutto 139,10 zł za 1 godz. pracy czynnej
Oferta SKR Rogóźno została odrzucona, ponieważ nie spełniała wymagań siwz.
Wybrano ofertę firmy AUTOTRANSPORT W. Szok z Grudziądza, ponieważ spełniała wszystkie wymagania zawarte w siwz i uzyskała maksymalną (100) liczbę punktów.
 
Zadanie I. załadunek mieszaniny piasku i soli na piaskarki, ładowarkami kołowymi o wysięgu h min. – 2,5 m na składowisku PZD w Grudziądzu, - wpłynęła 1 oferta od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rogóźnie, 86-318 Rogóźno.
Oferta uzyskała 100 pkt.
Oferta została wybrana z uwagi na to, że była najkorzystniejsza i spełniała wszystkie wymagania siwz.
 
Zadanie J. zakup i dostawę piasku wraz z wykonaniem mieszanki w ilości do 1500 Mg, - wpłynęła 1 oferta od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rogóźnie, 86-328 Rogóźno.
Oferta uzyskała 100 pkt.
Oferta została wybrana z uwagi na to, że była najkorzystniejsza i spełniała wszystkie wymagania siwz.
 
Zadanie K. zakup i dostawę żużla w ilości do 160 Mg, - wpłynęła 1 oferta od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rogóźnie, 86-318 Rogóźno.
Oferta uzyskała 100 pkt.
Oferta została wybrana z uwagi na to, że była najkorzystniejsza i spełniała wszystkie wymagania siwz.
 
Zadanie L. zakup i dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości do 250 Mg, - wpłynęła 1 oferty od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego TRAMAD Sp. z o.o., ul. Nowodworska 25, 82-300 Elbląg.
Oferta uzyskała 100 pkt.
Oferta została wybrana z uwagi na to, że była najkorzystniejsza cenowo i spełniała wszystkie wymagania siwz.
 
 
Na zadania:
C: zwalczanie śliskości zimowej piaskarką P - 1 nr 3 i odśnieżanie pługiem lekkim typu P – 011 samochodem Jelcz lub równoważne
E. zwalczanie śliskości zimowej piaskarką P – 1 nr 5 i odśnieżanie pługiem lekkim typu P – 064 samochodem Jelcz lub równoważne,
H.: odśnieżanie spycharkami, koparko – spycharkami o mocy 58 – 110 kW (70 – 80 kM)
(typu Ostrówek lub równoważne) w gminie Gruta , Łasin i Rogóźno,
Ł: odśnieżanie spycharkami o mocy 44– 61 kW (60 – 82 kM) (typu Białoruś lub równoważne) w gminach: Świecie n.Osą, Gruta i Radzyń Chełmiński,
M: odśnieżanie spycharkami o mocy 74– 133 kW (100– 180 kM) (typu Fadroma lub równoważne) w gminach: Świecie nad Osą i Radzyń Chełmiński,
N: odśnieżanie spycharkami o mocy 74– 133 kW (100– 180 kM) (typu Fadroma lub równoważne) w gminie Grudziądz i Gruta,
O: odśnieżanie ciągnikiem typu Case o mocy 140 - 207 kW lub równoważne z pługiem w gminie Grudziądz i Radzyń Chełmiński,
P: odśnieżanie ciągnikiem typu Ursus 1624 o mocy 130 kW lub równoważne z pługiem w gminie Radzyń Chełmiński,
R: odśnieżanie ciągnikiem typu Ursus 1224 o mocy 110 kW lub równoważne z pługiem na drogach nr: 1407C, 1408C, 1409C, 1410C,
S: odśnieżanie ciągnikiem o mocy 68 – 100 kW lub równoważne z pługiem (spycharka) na drogach: 1373C, 1374C, 1375C, 1376C, 1377C, 1389C, 1390C,
T: odśnieżanie ciągnikiem o mocy 68 – 130 kW lub równoważne z pługiem (spycharka) na drogach: 1369CC, 1368C, 1386C, 1387C, 1388C, 1365C,
U: składowanie mieszanki piasku z solą w ilości do 700 Mg w miejscowości Linowo wraz z załadunkiem mieszanki na piaskarki ładowarkami kołowymi o wysięgu h min. – 2,5 m (94 piaskarki po 7,5 tony) w okresie od 1.11.2008 r. do 15.04.2009 r. w dyżurze całodobowym,
W: składowanie mieszanki piasku z solą w ilości do 200 Mg w miejscowości Radzyń Chełmiński wraz z załadunkiem mieszanki na piaskarki ładowarkami kołowymi o wysięgu h min. – 2,5 m (27 piaskarek po 7,5 tony) w okresie od 1.11.2008 r. do 15.04.2009 r. w dyżurze całodobowym.
 (typu Ostrówek lub równoważne) w gminie Gruta , Łasin i Rogóźno,
 
nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
 
W związku z tym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) komisja unieważniła postępowanie za zadania: C, E, H, M-W
 
 
Kierownik PZD
/-/ Janusz Różański

 

drukuj (Ogłoszenie o wyniku przetargu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pawlak
  data wytworzenia: 2008-10-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-10-06 09:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-06 09:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 477738
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47