Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
na remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami
oraz masą bitumiczną na gorąco w 2009 r.
 
         Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w dniu 18 lutego 2009r. zostały zakończone prace komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami oraz masą bitumiczną na gorąco w 2009 r.
Zamówienie podzielone było na 4 zadania:
Zadanie nr 1: remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gmin Grudziądz i Radzyń Chełmiński, w ilości łącznej do 12.500 m2
Zadanie nr 2: remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gmin Świecie n.Osą i Łasin, w ilości łącznej do 12.500 m2
Zadanie nr 3:remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gmin Gruta  i Rogóźno, w ilości łącznej do 12.000 m2
Zadanie nr 4: remont cząstkowy dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco na terenie powiatu grudziądzkiego, w ilości łącznej do 1.000 m2
W postępowaniu złożono 5 ofert przez następujących Wykonawców:
1.      Oferta nr 194 złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A.,62-800 Kalisz, ul. Noskowska 3-5:
 • na zadanie nr 1 – za cenę brutto 599.657,45 zł. Oferta uzyskała 53,83 pkt;
 • na zadanie nr 2 – za cenę brutto 600.673,41 zł. Oferta uzyskała 50,17 pkt;
 • na zadanie nr 3 – za cenę brutto 572.581,38 zł. Oferta uzyskała 50,18 pkt.
2.      Oferta nr 206 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRAHAN”, Gulb 11, 14-202 Iława 3
 • na zdanie nr 2 – za cenę brutto 402.508,50 zł. Oferta uzyskała 74,87 pkt.
3.      Oferta nr 207 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o., 87-200 Wąbrzeźno, ul. 1Maja 61:
 • na zadanie 1 – za cenę brutto 322.805,00 zł. Oferta uzyskała 100,00 pkt;
 • na zadanie 4 – za cenę brutto 74.640,00 zł. Oferta uzyskała   79,03 pkt.
4.      Oferta nr 208 złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” sp. z o.o., 86-300 Grudziądz, ul. Cegielniana 4 :
 • na zadanie 2 – za cenę brutto 301.340,00 zł. Oferta uzyskała 100,00 pkt;
 • na zadanie 3 – za cenę brutto 287.310,00 zł. Oferta uzyskała 100,00 pkt;
 
5.      Oferta nr 209 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „DROBUD”, 87-140 Chełmża, ul. B. Głowackiego 20:
 • na zadanie nr 1 – za cenę brutto 279.898,50 zł;
 • na zadanie nr 2 – za ceną brutto 269.574,25 zł;
 • na zadanie nr 3 – za ceną brutto 252.932,50 zł;
 • na zadanie nr 4 – za cenę brutto 59.780,00 zł. Oferta uzyskała 100,00 pkt
 
Oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Budowlanych DROBUD z Chełmży złożona na zadania nr 1, 2 i 3 została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w złożonej ofercie nie wykazał, że dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia oraz nie dołączył dokumentów potwierdzających ich posiadanie. Zgodnie z zapisem zawartym w pkt 7 siwz Zamawiający wymagał aby zamówienie realizowane było remonterem drogowym „patcherem”, a rozpoczęcie robót na terenie przypadającym na każde zadanie tj, nr 1, nr 2 i nr 3 odbywało się jednocześnie. Wykonawca w „wykazie sprzętu” stanowiącym załącznik nr 9 do formularza oferty wykazał wprawdzie, że dysponuje Patcherem MPG SW w ilości 1 szt., jednak nie gwarantuje to jednoczesnej i terminowej realizacji powyższych zadań.
Ponadto Wykonawca nie wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania wykonywał roboty polegające na remoncie cząstkowym dróg emulsją asfaltową i grysami, co stanowiło również warunek udziału w postępowaniu.
 
Jedynym kryterium oceny ofert była cena – 100%.
 
Na zadanie 1 wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych DROBUD z Wąbrzeźna, ul. 1 Maja 61, ponieważ była najkorzystniejsza cenowo i uzyskała maksymalną (100) liczbę punktów.
 
Na zadanie 2 i 3 wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usług Miejskich „PUM” z Grudziądza, ponieważ uzyskała maksymalną (100) liczbę punktów.
 
Na zadanie nr 4 wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD z Chełmży, ul. B. Głowackiego 20, ponieważ była najkorzystniejsza cenowo i uzyskała maksymalną (100) ilość punktów.
 
 Kierownik PZD
/-/ Janusz Różański
 
 
 
 

komentarze (0) (Ogłoszenie o wyniku postępowania )

drukuj (Ogłoszenie o wyniku postępowania)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pawlak
  data wytworzenia: 2009-02-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-02-19 08:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-19 09:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 429435
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47