Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 5.150.000 euro
na „wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1408C Rywałd-Bursztynowo-Jabłonowo Pom. poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku o długości 1557 m w miejscowości Bursztynowo
 
         Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w dniu 30 lipca 2009 r. zostały zakończone prace komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 5.150.000 euro na „wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1408C Rywałd -Bursztynowo-Jabłonowo Pom. poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku o długości 1557 m w miejscowości Bursztynowo”.
W postępowaniu zostały złożone 3 oferty, które otrzymały następującą liczbę punktów:
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium cena-100%
Razem
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” sp. z o.o., 87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 61
 
80,29
80,29
Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane sp. z o.o., 87-300 Brodnica, ul. Długa 27
 
87,77
87,77
Konsorcjum „RuBeCo-DROGMAS”
Lider RuBeCo sp. z o.o., 87-300 Brodnica, ul. 18 Sztycznia 26
 
100,00
100,00
 
Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1227 złożoną przez Konsorcjum „RuBeCo- DROGMAS” Lider: RuBeCo sp. z o.o., ul. 18 Stycznia 26, 87-300 Brodnica
cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 406.716,44 zł;
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zgodnie z kryterium wyboru ofert: cena – 100% oferta Konsorcjum „RuBeCo-DROGMAS” otrzymała największą liczbę punktów - 100 punktów.
 
 
 Kierownik PZD
/-/ inż. Janusz Różański

drukuj (Ogłoszenie o wyniku postępowania)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pawlak
    data wytworzenia: 2009-07-31
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-07-31 13:29
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-07-31 13:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 484586
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47