Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 5.150.000 euro na „przebudowę drogi pow. nr 1405C Słup – Świecie nad Osą”.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
I.             Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1388 złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A., 83-200 Starogard Gdański, ul. Pomorska 26A
cena zaoferowana w tej ofercie wynosi:4.759.026,41 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zgodnie z kryterium wyboru ofert: cena-100% oferta Przedsiębiorstwa Budowy Dróg ze Starogardu Gdańskiego była najkorzystniejsza cenowo i otrzymała maksymalną (100) liczbę punktów.
II Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
Ocena ofert:
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena – 100 %
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 

Nr oferty
Wykonawca
Liczba punktów
Kryterium cena-100%
Razem
1386
Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane sp. z o.o.
87-300 Brodnica, ul. Długa 27
71,68
71,68
1387
„POL-DRÓG Człuchów”
77-300 Człuchów, ul. Kasztanowa 2
75,04
75,04
1388
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.
83-200 Starogard Gdański, ul. Pomorska 26A
100,00
100,00
1389
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD”
sp. z o.o.
87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 61
86,60
86,60
 Kierownik PZD
/-/ inż. Janusz Różański

drukuj (Ogłoszenie o wyniku postępowania)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pawlak
    data wytworzenia: 2009-08-28
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-08-28 15:24
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-08-28 15:26

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 484591
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47