Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Wjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

 

 Grudziądz, 28. 09. 2009 r.
 
PR. 3431 / 02 / 09
 
 
 
                                                                 DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
 
 
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 r.                   Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w dniu 25.09.2009 r. wpłynęło zapytanie dotyczące prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne naudzielenie i obsługę kredytu długoterminowego o następującej treści:
 
 
         W nawiązaniu do opublikowanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.700.00 zł prosimy o przekazanie odpowiedzi na następujące pytania:
 
1) Czy Zamawiający może potwierdzić, że ostateczny termin uruchomienia środków z kredytu to 31 grudzień 2009r.?
2) Czy Zamawiający może potwierdzić, że oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 3M notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego?
3) Czy Zamawiający może potwierdzić, że zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową?
4) Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe?
5) Czy Zamawiający, może potwierdzić, że wykonawcy powinni przyjąć do obliczenia ceny udzielenia kredytu, rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366 dni) aby umożliwić Zamawiającemu porównanie ofert?
6) Czy Zamawiający, może potwierdzić, że spłata rat odsetkowych odbywać się będzie w ostatnim dniu każdego miesiąca z wyjątkiem ostatniej, która nastąpi w dniu spłaty kredytu?
7) Czy Zamawiający, może potwierdzić, że w przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty?
8) Prosimy o przesłanie następujących dokumentów finansowych, które umożliwią nam dokonanie prawidłowej analizy zdolności kredytowej Zamawiającego:
- opinia RIO o możliwości spłaty kredytu, będącego przedmiotem postępowania
- uchwała rady o wyborze starosty
- uchwała rady o powołaniu skarbnika
- zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON
- zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP
- statut powiatu.
 
 
W związku z powyższym wyjaśniam:
 
Ad. 1
 Pkt 3.2 podpkt. 4 siwz: „Gotowość do udzielenia kredytu od 5 listopada 2009 r.” Zamawiający planuje ostateczne wykorzystanie kredytu do dnia 30.12.2009 r.
Ad. 2
Zgodnie z pkt 3.2 podpkt. 2 i 6 siwz Kredyt zostanie udzielony według zmiennej stopy oprocentowania, oprocentowaniekredytu w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M.
Ad. 3
Zgodnie z pkt 3.3 siwz: zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Ad. 4
Tak. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
Ad. 5
Do obliczenia ceny udzielenia kredytu Wykonawcy winni przyjąć rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku.
Ad. 6 i 7
Zgodnie z pkt 7.2 i 7.3 siwz:
- Kapitał kredytu płatny w ratach kwartalnych począwszy od dnia 31.03.2010 r. ostatnia rata 04.11.2012 r.
- Odsetki płatne, co miesiąc począwszy od następnego miesiąca po udzieleniu kredytu.
Zamawiający potwierdza, że spłata odsetek będzie dokonywana w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca z wyjątkiem ostatniej, która nastąpi w dniu spłaty kredytu.
Ad. 8
Wymienione w pytaniu 8 dokumenty finansowe zostaną przedstawione wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy podczas podpisywania umowy na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego.
 
 
                                                                                              STAROSTA
                                                                                  /-/ Marek Szczepanowski 

drukuj (Wjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kaczerowska
    data wytworzenia: 2009-09-28
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-09-28 14:08
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2009-09-28 14:28

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 483869
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47