Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania
o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie oraz dostawę znaków i słupków drogowych
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
I.       Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1638 złożoną przez firmę CZMUDA S.A. z Olsztyna,
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zgodnie z kryterium wyboru ofert: cena – 100% oferta firmy CZMUDA S.A. z Olsztyna otrzymała maksymalną (100) liczbę punktów
II. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
Ocena ofert:
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena – 100 %
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
 

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba punktów
„GIERA” Znaki Drogowe
Michał Giera, Krystyna Giera
11-042 Jonkowo k/Olsztyna, ul. Lipowa 49a
93,89
TIOMAN Grzegorz Kończalski sp. j.
ul. Świętopełka 15/23, 87-100 Toruń
 
91,95
Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe
„BiG” sp. z o.o.
Ługów 18, 66-200 Świebodzin
89,07
Konsorcjum firm:
WIMED Oznakowanie Dróg sp. z o.o.
Zakład Produkcji Znaków Drogowych „WIMED”
33-170 Tuchów, ul. Tarnowska 48
91,63
CZMUDA S.A.
11-041 Olsztyn
ul. Sokola 6c
100,00
 
 
 
 Kierownik PZD
/-/ inż. Janusz Różański

drukuj (Ogłoszenie o wyniku postępowania)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pawlak
    data wytworzenia: 2009-10-07
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-10-07 14:45
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2009-10-07 14:47

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 429453
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47