Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania
o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
I.       Wybrano jako najkorzystniejszą:
- na zadanie A ofertę nr 1657 złożoną przez firmę Usługi Transportowe Bogdan Maron, Bursztynowo, 86-341 Świecie nad Osą
cena oferty wynosi:98,00 zł za 1 godz pracy czynnej i 48,15 za 1 godz. dyżuru;
- na zadanie B ofertę nr 1668 złożoną przez Firmę AUTOTRANSPORT W. Szok, Grudziądz, ul. Kujawska 3b/27
cena oferty wynosi 117,70 zł za 1 godz. pracy czynnej i 58,85 zł za 1 godz. dyżuru;
- na zadanie C ofertę nr 1668 złożona przez firmę AUTOTRANSPORT W. Szok, Grudziądz, ul. Kujawska 3b/27
cena oferty wynosi 117,70 zł za 1 godz. pracy czynnej i 58,85 zł za 1 godz. dyżuru;
- na zadanie E ofertę nr 1660 złożoną przez Firmę „PIĄTEK” W. Piątek, Grudziądz, ul. B.Prusa 14/1
cena oferty wynosi 115,56 zł za 1 godz. pracy czynnej i 53,50 za 1 godz. dyżuru;
- na zadanie F ofertę nr 1656 złożoną przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Rogóźnie
cena oferty wynosi 85,60 za 1 godz. pracy czynnej;
- na zadanie H ofertę nr 1667 złożoną przez ZUH Budowa, Utrzymanie Dróg J. Chmielewski, Zawda 15
cena oferty wynosi 96,30 zł za 1 godz. pracy czynnej;
- na zadanie nr I ofertę nr 1656 złożoną przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Rogóźnie
cena oferty wynosi 97,60 zł za 1 godz. pacy czynnej i 61,00 zł za 1 godz dyżuru;
- na zadanie J ofertę nr 1656 złożona przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Rogóźnie
cena oferty wynosi 47,58 zł za dostawę 1 tony piasku;
- na zadanie nr K ofertę nr 1656 złożoną przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Rogóźnie
cena oferty wynosi 39,04 zł za dostawę 1 tony żużla;
- na zadanie L ofertę nr 1648 złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TRAMAD” sp. z o.o., Elbląg, ul. Nowodworska 25
cena oferty wynosi 241,56 zł za dostawę 1 tony soli;
- na zadanie M ofertę nr 1667 złożoną przez ZUH Budowa, Utrzymanie Dróg J. Chmielewski, Zawda 15
cena oferty wynosi 96,30 zł za 1 godz. pracy czynnej;
- na zadanie N ofertę nr 1665 złożoną przez FHU „Szydlik” Jan Szydlik, Biały Bór 65
cena oferty wynosi 107,00 zł za 1 godz. pracy czynnej;
- na zadanie O ofertę nr 1667 złożoną przez ZUH Budowa, Utrzymanie Dróg J. Chmielewski, Zawda 15
cena oferty wynosi 96,30 zł za 1 godz. pracy czynnej;
- na zadanie P ofertę nr 1659 złożoną przez Firmę ‘KURDYN” W. Kurdyn, Radzyń Wybudowanie
cena oferty wynosi 107,00 zł za 1 godz. pracy czynnej;
- na zadanie S ofertę nr 1667 złożoną przez ZUH Budowa, Utrzymanie Dróg J. Chmielewski, Zawda 15
cena oferty wynosi 96,30 zł za 1 godz. pracy czynnej;
- na zadanie U ofertę nr 1659 złożoną przez Firmę „KURDYN” W. Kurdyn, Radzyń Wybudowanie
cena oferty wynosi 149,90 zł za 1 godz. pracy czynnej;
- na zadanie W ofertę nr 1662 złożoną przez Gospodarstwo Rolne A. Michalczyk, Linowo, 86-341 Świecie nad Osą
cena oferty wynosi 122,00 zł za załadunek 1 piaskarki
 
Uzasadnienie wyboru ofert najkorzystniejszych:
Oferty zostały wybrane z uwagi na to, że były najkorzystniejsze cenowo i uzyskały największą liczbę punktów w poszczególnych zadaniach.
 
II. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
Kryteria oceny i ich znaczenie:
dla zadań: A, B, C, D, E, G
cena:        90%+10% = 100%
kryterium I: cena  jednostkowa za 1 godz. pracy czynnej - 90%,
kryterium II: cena jednostkowa za 1 godz. pracy biernej /dyżuru/ - 10%
dla zadania I 
cena: 60%+40% = 100%
kryterium I: cena jednostkowa za 1 godz. pracy czynnej - 60%,
kryterium II: cena jednostkowa za 1 godz. pracy biernej /dyżuru/ - 40%
dla zadań: F, H, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Z
Cena - 100%
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 

załącznik

Postępowanie o zamówienie publiczne na zadania : G, Ł, R, T i Z zostało unieważnione na postawie art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na to, że na te zadania nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

                                                                               
 Kierownik PZD
/-/ inż. Janusz Różański

 

drukuj (Ogłoszenie o wyniku postępowania)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pawlak
    data wytworzenia: 2009-10-15
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-10-15 15:25
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2009-10-15 15:28

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 429458
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47