Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania
o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010- zadanie D
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
I.       Wybrano jako najkorzystniejszą:
- na zadanie D ofertę nr 1651 złożoną przez firmę Usługi Transportowe Handel Spożywczo-Przemysłowy Kazimierz Brzyski, Słup 87, 86-330 Mełno
Uzasadnienie wyboru ofert najkorzystniejszych:
Oferta została wybrana z uwagi na to, że była najkorzystniejsza cenowo i uzyskała maksymalną (100) liczbę punktów.
 
II. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
Kryteria oceny i ich znaczenie:
cena:        90%+10% = 100%
kryterium I: cena jednostkowa za 1 godz. pracy czynnej - 90%,
kryterium II: cena jednostkowa za 1 godz. pracy biernej /dyżuru/ - 10%
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
Wykonawca Zadanie Liczba punktów Razem w kryterium I w kryterium II w kryterium cena-100% Usługi Transportowe, Handel Spożywczo-Przemysłowy Kazimierz Brzyski Słup 87, 86-330 Mełno   D 90   10 - 100
 
 Kierownik PZD
/-/ inż. Janusz Różański
 

 

drukuj (Ogłoszenie o wyniku postępowania)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pawlak
    data wytworzenia: 2009-10-22
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-10-22 14:48
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2009-10-22 14:50

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 484590
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47