Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania
o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę kostki betonowej, krawężników ulicznych i obrzeży chodnikowych
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
I.       Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1743 złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne NIKE sp. z o.o., 14-100 Ostróda, ul. Garnizonowa 7a.
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zgodnie z kryterium wyboru ofert: cena – 100% oferta Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego NIKE z Ostródy otrzymała maksymalną (100) liczbę punktów
 
II. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
Ocena ofert:
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena – 100 %
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba punktów
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „NIKE”
spółka z o.o.
ul. Garnizonowa 7a,
14-100 Ostróda
100,00
Firma Rodzinna DRO-BET Musolf Sp. z o.o
ul. Kościerska 23,
89-600 Chojnice
92,86
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Budownictwa
ul. Żwirowa 4,
82-500 Kwidzyn
97,45
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„ELL-BET” sp. j.
Młyniec Pierwszy, ul. Toruńska 35A
67-162 Lubicz
93,04
PB-M i PB KAMAL sp. z o.o.
ul. Kamienna 74, 85-726 Bydgoszcz
Zakład Nr 2
ul. Bielawki 5, 87-500 Rypin
94,77
 
 Kierownik PZD
/-/ inż. Janusz Różański

drukuj (Ogłoszenie o wyniku postępowania)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pawlak
    data wytworzenia: 2009-11-02
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-11-02 11:10
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-11-02 11:15

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 310194
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-01-25 22:02