Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Wyjaśnienia

Łasin, dnia 18.11.2009 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. K. Jagiellończyka
ul. Odrodzenia Polski 3
86-320 Łasin
 
 
Do wszystkich wykonawców
 
ZSP-3431/1/2009
 
 
 
Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Termomodernizację budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z jego przebudową”.
 
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w dniu 17.11.2009 r. wpłynęło zapytanie dotyczące prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na „Termomodernizację budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z jego przebudową” o następującej treści:
 
     Pytanie 1.
     Czy kosztorys ofertowy należy określić na podstawie załączonej do SIWZ książki przedmiarów wyceniając wszystkie pozycje i ilości tam występujące ?
 
     Pytanie 2
     Czy Zamawiający uzupełni – określi zakres robót elektrycznych, co przewiduje opis przedmiotu zamówienia na etapie składania ofert – czy potraktuje to jako roboty dodatkowe, które zostaną zlecone w trakcie realizacji zamówienia ?
 
 wyjaśniam:
 
Ad. Pytanie 1
 
Nie, kosztorys ofertowy został uzupełniony o branżę elektryczną, należy więc go określić na podstawie nowego wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.
 
 
Ad. Pytanie 2
 
Zamawiający uzupełnił zakres robót o branżę elektryczną. Uzupełniona księga przedmiarów zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego.
Zgodnie z punktem II 1.7 ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, w związku z czym roboty elektryczne nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie zostaną zlecone w trakcie realizacji zamówienia.
 
 Dyrektor ZSP
 
 
/-/ Bernadeta Klonowska
 

drukuj (Wyjaśnienia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernadeta Klonowska
  data wytworzenia: 2009-11-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-18 11:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-18 12:04

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-18 11:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 484579
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47