Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Wyjaśnienia

Łasin, dnia 23.11.2009 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. K. Jagiellończyka
ul. Odrodzenia Polski 3
86-320 Łasin
Do wszystkich wykonawców
 
ZSP-3431/1/2009
 
 
 
Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Termomodernizację budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z jego przebudową”.
 
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że
 
 - w dniu 17.11.2009 r. wpłynęło zapytanie dotyczące prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na „Termomodernizację budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z jego przebudową” o następującej treści:
 
     „Pytania Nr:
 
1.      Czy system docieplenia Atlas-u można zastąpić innym systemem równoważnym w parametrach
2.      Z uwagi na dużą skalę cenową /jeżeli chodzi o paletę koloru farby silikatowej/ – prosimy określić parametry – kolor farby silikatowej
3.      Z uwagi na brak przesłanek technologicznych zastosowania styropianu do docieplenia elewacji o podwyższonej twardości – zwracamy się z pytaniem „czy na ocieplenie elewacji można zastosować styropian FS15 gr 15”
4.      Prosimy określić parametry technologiczne papy termozgrzewalnej podkładowej oraz papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.
5.      W przedmiarze brak poz. na wykonanie rozebrania pokrycia dachowego, brak poz. na wywóz i utylizację materiału z rozbiórki
6.      W przypadku powierzenia wykonawcy: rozbiórkę pokrycia dachowego, wywóz i utylizację materiału z rozbiórek – wnosimy o wprowadzenie uzupełnienia przedmiaru o powyższe pozycje kosztorysowe
7.      Z uwagi na rozbieżności w zapisach przedmiaru a opisem budowlanym prosimy o jednolitą wykładnię odnośnie grubości ziarna tynku mineralnego
8.      Poz. 1.1.11 ujęto uzupełnienie tynków na kominach. Czy inwestor przewiduje wykonanie prac wykończeniowych na kominie. Jeżeli tak – prosimy o rozszerzenie zakresu prac poprzez wprowadzenie dodatkowych pozycji kosztorysowych do książki przedmiarów
9.      Opis budowlany przewiduje – skucie 5 % całej powierzchni elewacji. Natomiast książka przedmiaru nie zakłada powyższych prac. Prosimy o jednolitą wykładnię. Jeżeli skucie, oraz jej uzupełnienie będzie przedmiotem zamówienia prosimy o wprowadzenie dodatkowych pozycji do książki przedmiarów.
10. W typowanych pracach objętych książką przedmiarów brak poz. na wykonanie przygotowania podłoża pod ocieplenie oraz gruntowanie ścian pod ocieplenie preparatem UNI GRUNT. Z technologicznego punktu widzenia prosimy o wprowadzenie dodatkowych pozycji i rozszerzenie zakresu objętego książką przedmiaru o powyższe prace.
11. Bramy garażowe – prosimy określić ich parametry, oraz ich wyposażenie.”
 
 
 wyjaśniam:
 
1.     Docieplenie systemowe Atlas można zamienić na inne pod warunkiem zachowania parametrów technicznych.
2.     Farba silikatowa na cokół 1001 i biały 9001
3.     Można zastosować styropian EPS-80-036 FASADA
4.     Papa termozgrzewalna podkładowa G200 S40 i papa termozgrzewalna wierzchniego krycia G200 S42H firmy ICOPAL
5.     Istniejące pokrycie dachowe nie będzie rozbierane
6.     Nie dotyczy
7.     Zarówno w opisie jak i w przedmiarze podana jest grubość ziarna dla SN20- 2 mm
8.     Naprawa tynku kominów została ujęta w poz. 11
9.     Nie dotyczy
10.Poz. KNR 023 2611 02- gruntowanie unigruntem 1 x – 909,45 m
11.Bramy uchylne Hormann stalowe z przetłoczeniami wzór 984, kolor RAL 8003 ocieplane wełną mineralną, kompletnie wyposażone (klamki, zamki, siłowniki, napędy, ościeżnice itd.)
 
 
- w dniu 20.11.2009 r. wpłynęło zapytanie dotyczące prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na „Termomodernizację budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z jego przebudową” o następującej treści:
 
„Czy inwestor przewiduje montaż systemu odprowadzania wód z terenu przy obiektowym, tj garaży. Jeżeli tak prosimy o rozszerzenie zakresu przedmiotu zamówienia poprzez dodanie pozycji kosztorysowych do książki przedmiarów.”
 
 wyjaśniam:
 
Inwestor nie przewiduje montażu systemu odprowadzania wody.
 
 
 Dyrektor ZSP
 /-/ Bernadeta Klonowska

drukuj (Wyjaśnienia)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Rybarczyk
    data wytworzenia: 2009-11-23
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-11-23 11:35
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-11-23 11:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 486334
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47