Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ

 

Łasin, dnia 30.11.2009 r.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. K. Jagiellończyka
ul. Odrodzenia Polski 3
86-320 Łasin
 
 
Do wszystkich wykonawców
ZSP-3431/1/2009
 
 
OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI
 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Termomodernizację budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z jego przebudową”.
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że
 
- pkt 12.10 siwz otrzymuje brzmienie:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie /opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta /opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
 
Oferta na „Termomodernizację budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół     
               Ponadgimnazjalnych w Łasinie wraz z jego przebudową”
                 Nie otwierać przed 04 grudnia 2009 r. godz. 1015
 
- pkt 13.1. siwz otrzymuje brzmienie:
Ofertę sporządzoną i zapakowaną wraz z załącznikami według sposobu określonego w niniejszej specyfikacji należy przesłać/składać do dnia 04 grudnia 2009 r. do godz. 1000 na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji, sekretariat
 
- pkt 13.4. siwz otrzymuje brzmienie:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w w dniu 04 grudnia 2009 r. o godz. 1015
w siedzibie zamawiającego – sala konferencyjna.
 
 
 
 
Dyrektor ZSP
 /-/ Bernadeta Klonowska
 

drukuj (Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Rybarczyk
    data wytworzenia: 2009-12-01
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-12-01 14:44
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-12-01 14:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 488776
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47