Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania
o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę kostki betonowej, krawężników ulicznych i obrzeży chodnikowych
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
I.       Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 2100 złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „PIEC-MAT-BUD” sp. z o.o , ul. Fabryczna 6a, 85-741 Bydgoszcz
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zgodnie z kryterium wyboru ofert: cena – 100% oferta Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego PIEC-MAT-BUD otrzymała maksymalną (100) liczbę punktów
 
II. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
Ocena ofert:
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena – 100 %
 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 

Nazwa firmy
Ilość punktów w kryterium
cena – 100%
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„PIEC-MAT-BUD” sp. z o.o.
85-741 Bydgoszcz, ul. Fabryczna 6a
100,00
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „NIKE”
spółka z o.o.
ul. Garnizonowa 7a,
14-100 Ostróda
95,19
CEG-TOR” K. Szubierajski i Spółka sp. j.
ul. Olsztyńska 117,
87-100 Toruń
88,96
Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „BROKER”
ul. Juranda ze Spychowa 6,
83-200 Starogard Gdański
99,57
 
 
 
 Kierownik PZD
/-/ inż. Janusz Różański

drukuj (Ogłoszenie o wyniku postępowania)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pawlak
    data wytworzenia: 2009-12-04
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-12-04 14:55
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-12-04 14:56

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 488778
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47