Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 5.150.000 euro na „wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg pow. nr 1380C Grudziądz-Nicwałd i 1384C Pokrzywno-Słup na odcinku o łącznej długości 3200 m”.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
I.             Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 2016 złożoną przez Konsorcjum firm PE-Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Al. Grunwaldzka 417/107 i Biuro Inwestycyjne Projektowanie i Nadzory inż. W. Kulbacki, 82-300 Elbląg, ul. Jana III Sobieskiego 25
cena zaoferowana w tej ofercie wynosi:88.900,00 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zgodnie z kryterium wyboru ofert: cena-100% oferta Konsorcjum PE-Polska z Ddańska i Biura Inwestycyjnego Projektowanie i Nadzory z Elbląga była najkorzystniejsza cenowo i otrzymała maksymalną (100) liczbę punktów.
II Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
Ocena ofert:
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena – 100 %
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 

Nazwa firmy
Ilość punktów w kryterium
cena – 100%
Konsorcjum firm:
PE-Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k
Al. Grunwaldzka 417/107, 80-309 Gdańsk
Biuro Inwestycyjne Projektowanie i Nadzory
ul. Jana III Sobieskiego 25, 82-300 Elbląg
100,00
„OutLine” Biuro Projektów i Grafiki Komputerowej
Iwona Watała
ul. Ossolińskich 56, 44-113 Gliwice
49,91
Hafke-Konstrukcje Biuro Inżynierskie
ul. Czerkaska, 85-636 Bydgoszcz
32,82
Konsorcjum firm:
BBF Sp. z o.o.
ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań
PROMOST sp. z o.o.
ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra
44,76
Konsorcjum firm:
Biuro Projektowo-Usługowe BAMP inż. Piotr Kuciak
Kamionki, Osiedle Kresowe 5, 62-023 Gądki
Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane ESKA-Projekt
ul. Katowicka 63A/12, 61-131 Poznań
63,82
Konsorcjum
Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c
ul. Rekinowa 27/2, 85-435 Bydgoszcz
AGADOR s.c K. Żarkow, E. Żarkow
ul. Tucholska 7/65, 85-165 Bydgoszcz
98,74
Zakład Usługowo-Projektowy „AS”
Hanna Sobiczewska
ul. Polna 6/17, 86-100 Świecie
55,00
Zakład Projektowania, Nadzoru i usług Consultingowych
„INŻDRÓG”
ul. Kulerskiego 16/41, 86-300 Grudziądz
67,47
PROFIL Drogi i Mosty mgr inż. Andrzej Stachowicz
ul. Skarżyńskiego 5/1, 86-300 Grudziądz
78,35
DGN Pracownia Drogowa sp. z o.o.
ul. Kartuska 422A, 80-125 Gdańsk
36,87
 
 
 
 Kierownik PZD
/-/ inż. Janusz Różański

drukuj (Ogłoszenie o wyniku postępowania)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pawlak
    data wytworzenia: 2009-12-11
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-12-11 22:02
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2009-12-11 22:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 477753
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47