Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 5.150.000 euro na „dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
 
I.             Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1/17463 złożoną przez „Adamus” Zakład Mechaniczny – Narzędzia Precyzyjne Henryk Adamus, ul. Robotnicza 3a, 71 – 712 Szczecin
cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 236 985,00 zł.
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zgodnie z kryterium wyboru ofert: cena-100% oferta Firmy „Adamus” Zakład Mechaniczny – Narzędzia Precyzyjne Henryk Adamus, ul. Robotnicza 3a, 71 – 712 Szczecin była najkorzystniejsza cenowo i otrzymała maksymalną (100) liczbę punktów.
 
II Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
 
Ocena ofert:
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena – 100 %
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 

Nazwa firmy
Ilość punktów w kryterium
cena – 100%
„Adamus” Zakład Mechaniczny – Narzędzia Precyzyjne Henryk Adamus, ul. Robotnicza 3a, 71 – 712 Szczecin
100,00
 
 
 
 STAROSTA
/-/ Marek Szczepanowski

drukuj (Ogłoszenie o wyniku postępowania)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kaczerowska
    data wytworzenia: 2009-12-16
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-12-16 12:52
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2009-12-23 07:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 429437
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47