Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Łasin, dnia 23.12.2009 r.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. K. Jagiellończyka
ul. Odrodzenia Polski 3
86-320 Łasin
 
ZSP-3431/1/2009
 
 
OGŁOSZENIE O  WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Termomodernizację budynku Warsztatów  Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z jego przebudową”.
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Usługowe „JIM” Janusz Pawełczyk,
ul. C. Skłodowskiej 15, 86-320 Łasin.
Cena brutto zaoferowana w tej ofercie wynosi: 616 486,14 zł.
 
 
UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Zgodnie z kryterium wyboru ofert: cena -100% oferta Przedsiębiorstwa Budowlano-Handlowo-Usługowego JIM Janusz Pawełczyk jest najkorzystniejsza cenowo i otrzymała maksymalną (100) liczbę punktów.
 
STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT.
INFORMACJA O ILOŚCI PUNKTÓW PRZYZNANYCH OFERTOM PODLEGAJĄCYM OCENIE
 
Ocena ofert:
Kryteria oceny i ich znaczenie : cena – 100%
 
Informuję, że w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:
 
 

 
Nazwa firmy
Ilość punktów
w kryterium
cena – 100%
Kwota brutto
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Usługowe JIM Łasin
100,00
616 486,14
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Sp. z o.o. Grudziądz
79,56
774 846,23
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne PERFEKTA Wlk. Lniska
76,15
809 525,31
Konsorcjum Taczbud i Taczbud bis Rogóźno
75,54
816 135,53
Spółdzielnia Produkcyjno Usługowa RODŁO Kwidzyn
75,30
818 742,84
Zakład Remontowo-Budowlany REMBUD Mały Rudnik
73,43
839 538,56
Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Sp.j. Grudziądz
72,96
845 002,68
Zakład Budowlany MIKBUD Grudziądz
69,64
885 288,68
P.H.U PRODOMO Chełmno
69,29
889 779,93
Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowe BUDREX Grudziądz
65,40
942 688,07
Zakład Remontowo-Budowlany J.Rożeński Grudziądz
58,27
1 058 036,26
 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.3 ustawy następujących wykonawców:
 1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PIK Piotr Kwiatkowski,  Kłódka – w związku z tym, że oferta zawierała braki formalne (dostarczono zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS z datą wydania 02.09.2009 r, tj wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). Wykonawca został wezwany do uzupełnienia dokumentu. Wykonawca nie dostarczył ważnego zaświadczenia w wymaganym terminie.
 2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego IZOGAZ Sp. z o.o., Kwidzyn - w związku z tym, że oferta zawierała braki formalne (dostarczono wykaz sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 6 niepokrywający się z załączonym wykazem środków trwałych). Wykonawca został wezwany do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca nie uzupełnił braków w wymaganym terminie.
 3. REMINBUD s.c. Grabowski & Kowalski, Grudziądz - w związku z tym, że oferta zawierała braki formalne (nie dostarczono wypisu z rejestru środków trwałych potwierdzającego własność sprzętu wymienionego w części A Załącznika nr 6 „Wykaz sprzętu”). Wykonawca został wezwany do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca nie uzupełnił braków w wymaganym terminie.
 4. HYDRAULIK Zakład Ogólnobudowlany Dorota Cabanek, Grudziądz - w związku z tym, że oferta zawierała braki formalne (nie dostarczono wypisu z rejestru środków trwałych potwierdzającego własność sprzętu wymienionego w części A Załącznika nr 6 „Wykaz sprzętu”). Wykonawca został wezwany do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca nie uzupełnił braków w wymaganym terminie.
 5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane Bernaciak, Ostrowite - w związku z tym, że oferta zawierała braki formalne (w załączniku nr 7 dotyczącym wykazu osób i podmiotów brakuje nazwy Wykonawcy i adresu, jak również podpisu uprawnionego przedstawiciela wykonawcy). Wykonawca został wezwany do uzupełnienia informacji. Wykonawca nie uzupełnił braków w wymaganym terminie.
Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy oferty w/w wykonawców wykluczonych z udziału w postępowaniu uznaje się za odrzucone (punkty 1 – 5).
 
 
 
        Dyrektor ZSP
 

/-/ Bernadeta Klonowska

drukuj (OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernadeta Klonowska
  data wytworzenia: 2009-12-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-23 07:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-23 10:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 486330
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47