Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Wyjaśnienia dotyczące przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

W związku z zapytaniem dotyczącym przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z póżn. zm.) przekazuję następujące wyjaśnienia:

a) Uchwała Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu zawierającego kwotę kredytu, cel kredytu, zabezpieczenie spłaty kredytu i termin spłaty kredytu

Odp: Uchwała Rady Powiatu Nr VII/34/2007 z dnia 29.08.2007 r. znajduje się w dodatku Nr 1 do siwz., dostępnym na stronie internetowej: www.powiatgrudziadzki.pl (link)

b) pozytywna opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2006 r.

Odp: Uchwała Nr 21/2007 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 02 kwietnia 2007 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu rocznym Zarządu powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2006 rok znajduje się w dodatku Nr 1 do siwz., dostępnym na stronie internetowej: www.powiatgrudziadzki.pl(link)

c) pozytywna opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania planowanego na rok bieżącego deficytu

Odp: Uchwała Nr 34/2007 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prawidłowości załączonej kwoty długu Powiatu Grudziądzkiego znajduje się w dodatku Nr 1 do siwz., dostępnym na stronie internetowej: www.powiatgrudziadzki.pl (link)

d) pozytywna opinia RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu

Odp: Pozytywna opinia RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu zostanie dostarczona po otrzymaniu z RIO, najpóźniej przy podpisywaniu umowy.

e) uchwały zmieniające uchwałę Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2007 r. podjęte po 19 czerwca 2007 r.

Odp: W załączeniu Uchwała Nr 15/21/2007 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23.07.2007 r. (link) oraz Uchwała VII/35/2007 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29.08.2007 r. (link)

f) sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2007 r.

Odp: Sprawozdania RB-N, Rb-Z, Rb-NDS znajdują się w dodatku Nr 1 do siwz., dostępnym na stronie internetowej: www.powiatgrudziadzki.pl. (link)Sprawozdania Rb-27S i Rb-28S w załączeniu. (link) (link) 

g) zaświadczenia ZUS, US o braku zaległości

Odp: Zaświadczenia zostaną dostarczone w terminie późniejszym. Powiat zwrócił się do w/w instytucji o wydanie zaświadczeń. 

h) opinia banku prowadzącego rachunek budżetu

Odp: W załączeniu.(link)

i) prognoza budżetu na okres kredytowania

Odp: W załączeniu.(link) 

j) prognozowane spłaty kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń

Odp: Posiadane zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 03.09.2007 r. – 1.675.000,00 zł.

Spłaty w latach:

2007 – 475.000,00 zł

2008 – 950.000,00 zł

2009 – 250.000,00 zł 

k) informacja o podmiotach powiązanych z Powiatem Grudziądzkim

Odp: Powiat posiada udziały w:

Banku Spółdzielczym w Łasinie – 370,00 zł

Grudziądzkim Paku Przemysłowym w Grudziądzu – 10.500,00 zł.

drukuj (Wyjaśnienia dotyczące przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kaczerowska
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-09-04 13:56
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-09-06 14:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 385936
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02