Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Grudziądzu

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

 
OR. 1118 – 3 /08
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO PRACY
Inspektora ds. finansowo-księgowych w Wydziale Finansowym
 (nazwa stanowiska pracy)
1.        Wymagania niezbędne:
a.   określone w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).
2.        Wymagania dodatkowe:
a.   wykształcenie wyższe – ekonomia, zarządzanie i marketing, prawo, wskazany kierunek rachunkowość – finanse,
b.   minimum 3 – letni staż pracy w służbach finansowych jednostek samorządu terytorialnego,  
c.   znajomość przepisów: ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o pracownikach samorządowych, sprawozdawczość budżetowa, kodeks postępowania administracyjnego, ordynacja podatkowa, ustawa o finansach publicznych,
d.   znajomość podstawowych programów komputerowych,
e.   odpowiedzialność, sumienność, operatywność, komunikatywność, samodzielność, systematyczność,
f.     znajomość zasad rachunkowości i księgowości budżetowej,
3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku między innymi:
a.   dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych,
b.   przesyłanie przelewów drogą elektroniczną,
c.   prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami (realizacja budżetu w ramach wydatków rzeczowych i osobowych, gospodarka środkami pozabudżetowymi oraz dokonywanie analizy wykorzystania przydzielonych środków),
d.   sporządzanie sprawozdań finansowych,
e.   rozliczanie inwentaryzacji,
f.     rozliczanie środków pozyskanych z UE.
4. Wymagane dokumenty:
a.   życiorys (CV),
b.   list motywacyjny,
c.   dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d.   inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności, staż pracy,
e.   oświadczenie o niekaralności.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu na adres: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu ul. Małomłyńska 1; 86-300 Grudziądz, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. finansowo-księgowych” w terminie do dnia 15 maja 2008 r.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwo Powiatowego w Grudziądzu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatgrudziadzkipl.) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1593 z późn.zm.)   
 
       SEKRETARZ
/-/ Bożesław Tafelski

 

drukuj (Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Grudziądzu)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zawadka
    data wytworzenia: 29.04.2008
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-04-29 14:36
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2008-04-29 15:14

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 325572
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-27 17:50

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

Dane kontaktowe

tel. +48 56 45 14 400
fax +48 56 45 14 401

e-mail: starosta.cgr@powiatypolskie.pl
e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl

Godziny urzędowania

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 7:30 - 15:30
(od pon do pt)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3774111
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 15:31

Stopka strony