Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Młodszy referent – Wydział Komunikacji

OR. 1118 – 1/09

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1
86-300 Grudziądz 
 
Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu
 
Młodszy referent – Wydział Komunikacji
 
 1. Wymagania niezbędne: określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458).
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. wykształcenie średnie,
  2. znajomość przepisów: ustawy o samorządzie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz aktów wykonawczych do ustawy, 
  3. odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, kreatywność, samodzielność,
  4. znajomość obsługi urządzeń biurowych.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. przyjmowanie wniosków: o wydanie prawa jazdy, o rejestrację pojazdu, 
  2. prowadzenie spraw dotyczących instruktorów nauki jazdy, ośrodków szkolenia kierowców, projektów organizacji ruchu.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. dokument poświadczający wykształcenie,
  4. kwestionariusz osobowy,
  5. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
  6. oświadczenie o niekaralności,
  7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu na adres : Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1; 86-300 Grudziądz z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Komunikacji” w terminie do dnia 22 stycznia 2009 r.   
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatgrudziadzki.pl.) na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458).
 
 
     Z up. Starosty
/-/ Bożesław Tafelski

 

drukuj (Młodszy referent – Wydział Komunikacji)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zawadka
  data wytworzenia: 12.01.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-01-12 14:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-12 14:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 325570
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-27 17:50

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

Dane kontaktowe

tel. +48 56 45 14 400
fax +48 56 45 14 401

e-mail: starosta.cgr@powiatypolskie.pl
e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl

Godziny urzędowania

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 7:30 - 15:30
(od pon do pt)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3774101
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 15:31

Stopka strony