Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie o naborze

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu
ul. Małomłyńska 1
86-300 Grudziądzu 
PCPR. 1118 – 1/09
 
 
 
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Głównej Księgowej
 1. Wymagania niezbędne:
  1. określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458),
  2. określone w art. 45 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104).
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o zamówieniach publicznych i kodeksu pracy, 
  2. umiejętność obsługi komputera ( w tym RADIX, Płatnik),
  3. doświadczenie na stanowisku księgowego jednostki samorządu terytorialnego.
 3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwentaryzacji,
  2. sporządzanie bilansu i okresowych sprawozdań finansowych,
  3. sporządzanie deklaracji podatkowych, ZUS, 
  4. bieżąca kontrola i analiza wydatków budżetowych,
  5. prowadzenie spraw osobowych pracowników,
  6. sporządzanie różnego rodzaju analiz.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
  4. kwestionariusz osobowy,
  5. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
  6. oświadczenie o niekaralności,
  7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinny  w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko głównego księgowego” w terminie do dnia 27.02.2009 r.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (WWW.bip.pl.), na tablicy informacyjnej oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458).  
 
 
 
 
KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu
/-/ Jarosław Poznański
 

 

drukuj (Ogłoszenie o naborze)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zawadka
  data wytworzenia: 13.02.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-02-13 09:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-13 09:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 325565
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-27 17:50

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

Dane kontaktowe

tel. +48 56 45 14 400
fax +48 56 45 14 401

e-mail: starosta.cgr@powiatypolskie.pl
e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl

Godziny urzędowania

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 7:30 - 15:30
(od pon do pt)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3774090
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 15:31

Stopka strony