Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

OR. 2110.1.2012

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1

86-300 Grudziądz 

 

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu  

 

Referent – Wydział Komunikacji

 

1. Wymagania niezbędne:

a. określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 ze zm).

b. wykształcenie wyższe

c. stopień niepełnosprawności

2. Wymagania dodatkowe:

a. znajomość przepisów: ustawy o samorządzie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz aktów wykonawczych do ustawy,

b. dyspozycyjność, odporność na stres, praca pod presją czasu, kreatywność, samodzielność,

c. znajomość obsługi urządzeń biurowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a. rejestracja pojazdów,

b. rejestracja kierowców.

4. Wymagane dokumenty:

a. życiorys (CV),

b. list motywacyjny,

c. dokument poświadczający wykształcenie,

d. kwestionariusz osobowy,

e. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

f. oświadczenie o niekaralności,

g. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu na adres : Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1; 86-300 Grudziądz z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji”  w terminie do dnia 23 stycznia 2012 r.   

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatgrudziadzki.pl.) na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze .zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 ze zm).   

 

 STAROSTA

/-/ Marek Szczepanowski

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zawadka
    data wytworzenia: 2012.01.12
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2012-01-12 12:54
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2012-01-12 12:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 325580
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-27 17:50

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

Dane kontaktowe

tel. +48 56 45 14 400
fax +48 56 45 14 401

e-mail: starosta.cgr@powiatypolskie.pl
e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl

Godziny urzędowania

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 7:30 - 15:30
(od pon do pt)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3774151
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 15:31

Stopka strony