Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1

86-300 Grudziądzu 

 

OR. 2111.1.2012

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze  Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

Wymiar etatu: pełen etat

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne:

 • stanowisko wyposażone w komputer, materiały biurowe, oświetlenie sztuczne i naturalne,
 • podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych,
 • toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na nabór na wolne stanowisko urzędnicze  parterze (stanowisko pracy na I piętrze).

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: prawo, administracja, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, polityka społeczna, politologia, socjologia lub na kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,

b) studia podyplomowe - specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,

c) staż pracy co najmniej 5 lat, w tym co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,

2. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,

b) znajomość przepisów w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, samorządzie powiatowym, finansach publicznych, prawa pracy, zamówień publicznych, postępowania administracyjnego,

c) predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, otwartość, sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, kreatywność, umiejętność strategicznego myślenia.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) nadzór nad organizacją pracy i realizacją zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

b) koordynowanie i nadzór nad wykonywaniem zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz z zakresu pomocy społecznej,

c) współdziałanie z organami samorządowymi oraz z innymi jednostkami realizującymi zadania z zakresu opieki społecznej na terenie powiatu,

d) sprawowanie w imieniu Starosty nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie określonymi przepisami,

e) opracowywanie programów i planów działania w zakresie należącym do jednostki,

f) przygotowywanie okresowych analiz, informacji oraz sprawozdań.

4. Warunki pracy na danym stanowisku:

a) możliwe wyjazdy służbowe.

5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie,

d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

e) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

f) oświadczenie o niekaralności,

g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) kopie świadectw pracy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w kopercie w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu” w terminie do dnia 19.03.2012 r. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie oraz dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatgrudziadzki.pl.) oraz na tablicy informacyjnej tut. Starostwa.

 STAROSTA

/-/ Marek Szczepanowski

 • autor informacji: Agnieszka Zawadka
  data wytworzenia: 2012.03.08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-08 14:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-03-08 14:26

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 290300
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-02-11 13:40

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

Dane kontaktowe

tel. +48 56 45 14 400
fax +48 56 45 14 401

e-mail: starosta.cgr@powiatypolskie.pl
e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl

Godziny urzędowania

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 7:30 - 15:30
(od pon do pt)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3526844
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-20 10:39

Stopka strony