Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Nabór na stanowisko pracy - Podinspektor Wydział Architektury i Budownictwa

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1

86-300 Grudziądzu 

OR. 2110.3.2012

 

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu  

Podinspektor Wydział Architektury i Budownictwa

Wymiar etatu: pełen etat

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne:

- stanowisko wyposażone w komputer, materiały biurowe, oświetlenie sztuczne i naturalne,

- podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych,

- toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze (stanowisko pracy na II piętrze).

 

1. Wymagania niezbędne:

a. określone w ustawie o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r.,  Nr 223, poz. 1458 ze zm.),

b. wykształcenie wyższe budowlane,

c. uprawnienia do projektowania,

d. 5 lat stażu pracy na stanowisku związanym z budownictwem.

2. Wymagania dodatkowe:

a. znajomość przepisów: ustawy o samorządzie powiatowym,  kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o prawie budowlanym oraz rozporządzeń o warunkach technicznych,

b. znajomość obsługi urządzeń biurowych,

c. dyspozycyjność, komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a. sprawdzanie kompletności projektów budowlanych,

b. przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

c. przyjmowanie zgłoszeń nie wymagających pozwolenia na budowę.

4. Warunki pracy na danym stanowisku

a. praca przy komputerze powyżej 4 godzin

5. Wymagane dokumenty:

a. życiorys (CV),

b. list motywacyjny,

c. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

e. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

f. oświadczenie o niekaralności,

g. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

h. kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o odbytym stażu,

i. dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do projektowania.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w kopercie w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa” w terminie do dnia 06.09.2012 r. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie oraz dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.  

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.pl.) oraz na tablicy informacyjnej tut. Starostwa.

 

STAROSTA

/-/  Marek Szczepanowski

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zawadka
    data wytworzenia: 2012.08.22
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2012-08-22 09:43
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2012-08-22 09:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 325742
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-27 17:50

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

Dane kontaktowe

tel. +48 56 45 14 400
fax +48 56 45 14 401

e-mail: starosta.cgr@powiatypolskie.pl
e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl

Godziny urzędowania

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 7:30 - 15:30
(od pon do pt)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3775907
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 15:31

Stopka strony