Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

OR. 2110.1.2013

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1

86-300 Grudziądz 

 

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu  

Podinspektor – Wydział Komunikacji

Wymiar etatu: pełen etat

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne:

- stanowisko wyposażone w komputer, materiały biurowe, oświetlenie sztuczne i naturalne,

- podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych,

- toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze (stanowisko pracy na parterze).

1. Wymagania niezbędne:

a) określone w ustawie o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458 ze zm.)

b) wykształcenie wyższe magisterskie – kierunki: administracja, prawo.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów: ustawy o samorządzie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, 

b) odporność na stres, praca pod presją czasu, samodzielność, komunikatywność,

c) znajomość obsługi urządzeń biurowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie spraw z zakresu rejestracji pojazdów,

b) prowadzenie spraw z zakresu praw jazdy.

4. Warunki pracy na danym stanowisku:

a. praca przy komputerze powyżej 4 godzin.

5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie,

d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

e)  inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

f) oświadczenie o niekaralności,

g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o odbytym stażu,

i) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli kandydat zamierza skorzystać uprawienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w kopercie w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, pokój nr 25 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji” w terminie do dnia 12.09.2013 r. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie oraz dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatgrudziadzki.pl) oraz na tablicy informacyjnej tut. Starostwa.

 

STAROSTA

/-/  Marek Szczepanowski

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zawadka
    data wytworzenia: 2013.09.02
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2013-09-02 08:26
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2013-09-02 08:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 325756
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-27 17:50

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

Dane kontaktowe

tel. +48 56 45 14 400
fax +48 56 45 14 401

e-mail: starosta.cgr@powiatypolskie.pl
e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl

Godziny urzędowania

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 7:30 - 15:30
(od pon do pt)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3775991
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 15:31

Stopka strony