Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1

86-300 Grudziądzu 

OR.2110.2.2013

 

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu  

Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Wymiar etatu: pełen etat

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne:

- stanowisko wyposażone w komputer, materiały biurowe, oświetlenie sztuczne i naturalne,

- podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych,

- toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze (stanowisko pracy na II piętrze).

1. Wymagania niezbędne:

a) określone w ustawie o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 ze zm.),

b) wykształcenie wyższe z zakresu geodezji lub wykształcenie średnie z zakresu geodezji i co najmniej 3 letni staż pracy w administracji (w wydziałach realizujących zadania z zakresu geodezji i nieruchomości).

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów: ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i rozporządzeń do tej ustawy, ustawy o gospodarce nieruchomościami, Kpa, KC, ustawy o samorządzie powiatowym,

b) znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych  

c) dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w systemie TURBOEWID, wydawanie informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzenie niektórych spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami. 

4. Warunki pracy na danym stanowisku:

a) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

5. Wymagane dokumenty:

a. życiorys (CV),

b. list motywacyjny,

c. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

e.  inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

f. oświadczenie o niekaralności,

g. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

h. kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o odbytym stażu,

i. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w kopercie w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami” w terminie do dnia 16 września 2013 r.  Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie oraz dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.  

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatgrudziadzki.pl.) oraz na tablicy informacyjnej tut. Starostwa.

 

STAROSTA

/-/ Marek Szczepanowski

  • autor informacji: Agnieszka Zawadka
    data wytworzenia: 2013.09.02
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2013-09-02 08:33
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2013-09-02 08:34

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 290363
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-02-11 13:40

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

Dane kontaktowe

tel. +48 56 45 14 400
fax +48 56 45 14 401

e-mail: starosta.cgr@powiatypolskie.pl
e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl

Godziny urzędowania

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 7:30 - 15:30
(od pon do pt)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3528590
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-20 10:39

Stopka strony