Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Informatyk

OR. 2110.2.2015

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1

86-300 Grudziądz 

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu  

Informatyk – Wydział Organizacyjny

Wymiar etatu: pełen etat

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne:

- stanowisko wyposażone w komputer, materiały biurowe, oświetlenie sztuczne i naturalne,

- podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych,

- toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze (stanowisko pracy na II piętrze).

1. Wymagania niezbędne:

a) określone w ustawie o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202),

b) wykształcenie średnie w zakresie informatyki i 3 lata doświadczenia na stanowisku informatyka lub wykształcenie wyższe w zakresie informatyki i 1 rok doświadczenia na stanowisku informatyka.

c) posiadanie prawa jazdy kat. B.        

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów: ustawy o samorządzie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz innych przepisów prawa dotyczących informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,

b) dobra znajomość zagadnień informatycznych (związanych ze sprzętem i sieciami) obsługi oprogramowania (m.in. TurboEWID, MicroStation, ORACLE, RADIX i inne programy bazodanowe) oraz praktycznych narzędzi informatycznych (w tym języków oprogramowania),

c) umiejętność administrowania i zarządzania siecią, systemami informatycznymi, bazami danych,

d) biegła znajomość systemów operacyjnych Windows, pakietów Microsoft Office i OpenOffice,

e) umiejętność zarządzania stroną internetową,

f) znajomość i umiejętność obsługi programów graficznych,

g) znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej, baz danych,

h) certyfikat inspektora/administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie spraw związanych z administracją informatycznej sieci wewnętrznej Urzędu oraz elektronicznym obiegiem dokumentów,

b) administrowanie serwerem i siecią,

c) nadzór nad sprzętem komputerowym w Urzędzie oraz odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie,

d) dokonywanie bieżących przeglądów, napraw oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego,

e) wykonywanie przeglądów systemów operacyjnych ,

f)  dokonywanie instalacji i reinstalacji systemów operacyjnych oraz instalowanie programów komputerowych,

g) wykonywanie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji w urzędzie,

h) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie,

i) zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej licencji oprogramowania na każdym stanowisku,

j) prowadzenie strony internetowej Urzędu oraz jej rozbudowa i stała aktualizacja,

k) analizowanie stanu i dokonywanie zakupów niezbędnego sprzętu komputerowego do Urzędu, w oparciu o procedury zamówień publicznych,

l) prowadzenie spraw z zakresu administracji elektronicznej (podpis elektroniczny, ePUAP itp.),

ł) prowadzenie podstawowych szkoleń pracowników Urzędu w zakresie informatyki,

m) okresowe sporządzanie kopii bezpieczeństwa danych przechowywanych na serwerze,

n)  wykonywanie obowiązków administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego.

4. Warunki pracy na danym stanowisku:

a) praca przy komputerze powyżej 4 godz.

5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie,

d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

e)  inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

f)  oświadczenie o niekaralności,

g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) kopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające wymagany staż pracy,

i) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w kopercie w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, pokój nr 25 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko informatyka w Wydziale Organizacyjnym” w terminie do dnia 22 października 2015 r. do godz. 15.30 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie oraz dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatgrudziadzki.pl) oraz na tablicy informacyjnej tut. Starostwa.

 

 

STAROSTA

/-/ Edmund Korgol

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zawadka
    data wytworzenia: 2015-10-07
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2015-10-07 08:51
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2015-10-07 08:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 325751
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-27 17:50

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

Dane kontaktowe

tel. +48 56 45 14 400
fax +48 56 45 14 401

e-mail: starosta.cgr@powiatypolskie.pl
e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl

Godziny urzędowania

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 7:30 - 15:30
(od pon do pt)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3775963
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 15:31

Stopka strony