Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisku pracy

OR. 2110.3.2015

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1

86-300 Grudziądz 

 

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu  

Podinspektor – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

 

Wymiar etatu: 1/2 etatu

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne:

- stanowisko wyposażone w komputer, materiały biurowe, oświetlenie sztuczne i naturalne,

- podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych,

- toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze (stanowisko pracy na II piętrze).

 

1. Wymagania niezbędne:

a. określone w ustawie o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202),

b. wykształcenie średnie (technik administracji, technik geodeta) i 5 lata doświadczenia na stanowisku urzędniczym lub wykształcenie wyższe (prawo, administracja, geodezja, gospodarka nieruchomościami, ekonomia) i 1 rok doświadczenia na stanowisku urzędniczym,

c. znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla wykonywania zadań na stanowisku pracy: ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, ustawy o dostępie do informacji publicznej.

2. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami,

b) dobra obsługa komputera i znajomość pakietu OFFICE,

c) sumienność i samodzielność,

d) umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu,

b) prowadzenie innych spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących nieruchomościami, wynikających z innych przepisów prawnych.

4. Warunki pracy na danym stanowisku:

a) praca przy komputerze do 4 godz.

b) wyjazdy w teren.

5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie,

d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

e)  inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

f)  oświadczenie o niekaralności,

g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) kopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające wymagany staż pracy,

i) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w kopercie w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, pokój nr 25 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Podinspektor – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami” w terminie do dnia 22 grudnia 2015 r. do godz. 15.30 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie oraz dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatgrudziadzki.pl) oraz na tablicy informacyjnej tut. Starostwa.

 

STAROSTA

/-/ Edmund Korgol

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisku pracy)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zawadka
    data wytworzenia: 2015-12-09
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2015-12-09 23:08
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2015-12-09 23:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 325746
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-27 17:50

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

Dane kontaktowe

tel. +48 56 45 14 400
fax +48 56 45 14 401

e-mail: starosta.cgr@powiatypolskie.pl
e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl

Godziny urzędowania

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 7:30 - 15:30
(od pon do pt)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3775910
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 15:31

Stopka strony