Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisku pracy

OR. 2110.5.2016

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1

86-300 Grudziądz 

 

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu  

Podinspektor – Wydział Organizacyjny

Wymiar etatu: pełen etat

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne:

- stanowisko wyposażone w komputer, materiały biurowe, oświetlenie sztuczne i naturalne,

- podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych,

- toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze (stanowisko pracy na II piętrze).

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. określone w ustawie o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.),
 2. wykształcenie wyższe o kierunku: administracja lub prawa i 3 lata stażu pracy na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej w ramach umowy o pracę.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów: ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy  o ochronie danych osobowych, ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,

b)  dobra znajomość biurowych programów komputerowych, umiejętność obsługi urządzeń nagłaśniających, projektora multimedialnego oraz systemu nagrywania,

c)   obsługa programu LEX oraz umiejętność interpretacji przepisów, 

d)   umiejętność jasnego i zwięzłego formułowania myśli w formie pisemnej,

e)    dobra organizacja pracy,

f)    komunikatywność, samodzielność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) przygotowywanie materiałów na Zarząd, sesje Rady Powiatu i  posiedzenia komisji,

b) obsługa posiedzeń Zarządu, Komisji i sesji Rady Powiatu - sporządzanie protokołów,

c) przekazywanie do realizacji uchwał Rady Powiatu, oraz wniosków, zapytań i interpelacji radnych merytorycznym wydziałom i jednostkom organizacyjnym,

d) przekazywanie organom nadzoru uchwał Rady Powiatu,

e) redagowanie i przygotowywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej,

f) prowadzenie wykazów, rejestrów przypisanych do Biura Rady,

g) przygotowywanie informacji, wykazów i pism dla radnych,

h) udostępnianie informacji publicznej,

i) przygotowywanie, w celu naliczenia diet radnych, miesięcznej informacji z tego zakresu dla Wydziału Finansowego, 

j) prowadzenie rejestru i nadzoru nad działalnością fundacji i stowarzyszeń, których siedziba znajduje się na terenie powiatu grudziądzkiego,

k) przygotowywanie pozwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych na obszarze powiatu,

l) przygotowywanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z innego państwa oraz przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do najbliższego szpitala mającego prosektorium,

ł) obsługa posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa.

m) przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru.

n) prowadzenie rejestru działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu.

o) opracowywanie projektu Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego oraz kontrola realizacji.

 

4. Warunki pracy na danym stanowisku: 

a) praca przy komputerze powyżej 4 godz.

5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie,

d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

e)  inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

f)  oświadczenie o niekaralności,

g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) kopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające wymagany staż pracy,

i) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w kopercie w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, pokój nr 25 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym- Biuro Rady” w terminie do dnia 11 lipca 2016 r. do godz. 15.30 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie oraz dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatgrudziadzki.pl) oraz na tablicy informacyjnej tut. Starostwa.

 

                                                           STAROSTA

                                                             /-/ Edmund Korgol

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zawadka
  data wytworzenia: 2016-06-27
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-27 12:09
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-27 12:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 325764
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-27 17:50

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

Dane kontaktowe

tel. +48 56 45 14 400
fax +48 56 45 14 401

e-mail: starosta.cgr@powiatypolskie.pl
e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl

Godziny urzędowania

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 7:30 - 15:30
(od pon do pt)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3776002
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 15:31

Stopka strony