Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisku pracy

OR. 2110.1.2017

                                                                                    Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

                                                                                    ul. Małomłyńska 1

                                                                                    86-300 Grudziądz 

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu  

Podinspektora – Wydział Komunikacji

Wymiar etatu: pełen etat

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne:

- stanowisko wyposażone w komputer, materiały biurowe, oświetlenie sztuczne i naturalne,

- podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych,

- toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze (stanowisko pracy na parterze).

 1. Wymagania niezbędne:

a)       określone w ustawie o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 t.j.),

b)      wykształcenie średnie: technik administracji i 3 lata stażu pracy w administracji samorządowej                    w ramach umowy o pracę.

 1.  Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów: ustawy o samorządzie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, 

b)   odporność na stres, praca pod presją czasu, samodzielność, komunikatywność,

c)    znajomość obsługi urządzeń biurowych.

d)   prawo jazdy kat. B.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)    prowadzenie spraw z zakresu rejestracji pojazdów,

b)    prowadzenie spraw z zakresu praw jazdy.

4. Warunki pracy na danym stanowisku:

     a.    praca przy komputerze powyżej 4 godzin.

5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie,

d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

e)  inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

f)  oświadczenie o niekaralności,

g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) kopie świadectw pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające staż pracy,

          i)  kopia prawa jazdy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w kopercie w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, pokój nr 25 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji” w terminie do dnia 13.02.2017 r. do godz. 15.30 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie oraz dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatgrudziadzki.pl) oraz na tablicy informacyjnej tut. Starostwa.

 

                                                                               STAROSTA

                                                                             /-/ Edmund Korgol

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zawadka
  data wytworzenia: 2017-02-03
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2017-02-03 13:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-03 13:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 325569
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-27 17:50

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

Dane kontaktowe

tel. +48 56 45 14 400
fax +48 56 45 14 401

e-mail: starosta.cgr@powiatypolskie.pl
e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl

Godziny urzędowania

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 7:30 - 15:30
(od pon do pt)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3774100
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 15:31

Stopka strony