Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Wydział Architektury i Budownictwa

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1

86-300 Grudziądzu 

OR. 2110.2.2018

 

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu  

Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa

Wymiar etatu: pełen etat

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne:

- stanowisko wyposażone w komputer, materiały biurowe, oświetlenie sztuczne i naturalne,

- podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych,

- toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze (stanowisko pracy na II piętrze).

 

1. Wymagania niezbędne:

a. określone w ustawie o pracownikach samorządowych zgodnie z art. 6 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.),

b. wykształcenie wyższe budowlane,

c. 5 lat stażu pracy w ramach umowy o pracę na stanowisku związanym z budownictwem

 

2.Wymagania dodatkowe:

a. znajomość przepisów: ustawy o samorządzie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o prawie budowlanym oraz rozporządzeń o warunkach technicznych,

b. znajomość obsługi urządzeń biurowych,

c.   dyspozycyjność, komunikatywność,

d.   doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowniczym.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

      a    sprawdzanie kompletności projektów budowlanych,

      b.   przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

      c.   przyjmowanie zgłoszeń nie wymagających pozwolenia na budowę.

4. Warunki pracy na danym stanowisku

     a.    praca przy komputerze powyżej 4 godzin

5. Wymagane dokumenty:

a. życiorys (CV),

b. list motywacyjny,

c. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

e.  inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

f.  oświadczenie o niekaralności,

g. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

h. kopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy związany z budownictwem,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w kopercie w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierownika w Wydziale Architektury i Budownictwa” w terminie do dnia 23.05.2018 r. do godz. 15:00. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie oraz dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.  

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatgrudziadzkipl.) oraz na tablicy informacyjnej tut. Starostwa.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Staszewska
    data wytworzenia: 2018-05-11
  • opublikował: Dawid Banasiak
    data publikacji: 2018-05-11 11:29
  • zmodyfikował: Dawid Banasiak
    ostatnia modyfikacja: 2018-05-11 11:30

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 496461
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-29 12:00