Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Wydział Architektury i Budownictwa

Starosta Grudziądzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu  

 

PODINSPEKTOR

Wydział Architektury i Budownictwa

Wymiar etatu: pełen etat

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne:

- stanowisko wyposażone w komputer, materiały biurowe, oświetlenie sztuczne i naturalne,

- podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych,

- toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze (stanowisko pracy na II piętrze).

1. Wymagania niezbędne:

  1. określone w ustawie o pracownikach samorządowych zgodnie z art. 6 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260.),
  2. wykształcenie wyższe budowlane lub średnie budowlane
  3. minimum 3 lata stażu pracy w ramach umowy o pracę przy wykształceniu średnim

2. Wymagania dodatkowe:

       a.   znajomość przepisów: ustawy o samorządzie powiatowym,  kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o prawie budowlanym oraz rozporządzeń o warunkach technicznych,

       b.   znajomość obsługi urządzeń biurowych,

       c.   dyspozycyjność, komunikatywność,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

      a    sprawdzanie kompletności projektów budowlanych,

      b.   przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

      c.   przyjmowanie zgłoszeń nie wymagających pozwolenia na budowę.

4. Warunki pracy na danym stanowisku

     a.    praca przy komputerze powyżej 4 godzin

5. Wymagane dokumenty:

a. życiorys (CV),

b. list motywacyjny,

c. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d.  inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

e.  oświadczenie o niekaralności,

f. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu  rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

g. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

h. kopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy związany z budownictwem,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w kopercie w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu,  ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa” w terminie do dnia 16 lipca 2018 r. do godz. 15:00. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie oraz dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.  

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatgrudziadzkipl.) oraz na tablicy informacyjnej tut. Starostwa.        

     

     

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Staszewska
    data wytworzenia: 2018-07-06
  • opublikował: Dawid Banasiak
    data publikacji: 2018-07-06 12:05

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 443415
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-22 08:37