Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grudziądzu

OR.110.1.2019  

                                                                                                                             

Powiatowy Zarząd Dróg

w Grudziądzu

ul. Paderewskiego 233

86-300 Grudziądz 

 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w

Powiatowym Zarządzie Dróg w Grudziądzu  

 

Referent

 

Wymiar etatu: pełen etat

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne:

- stanowisko wyposażone w komputer, materiały biurowe, oświetlenie sztuczne i naturalne,

- brak podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych,

- toaleta nie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych 

 

  1. Wymagania niezbędne:
 1. Określone w ustawie o pracownikach samorządowych  ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn.zm)
 2. Wykształcenie min. średnie o kierunku budowlanym

 

  1. Wymagania dodatkowe:

      a. Znajomość przepisów: ustawy o samorządzie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o prawie    

           zamówień publicznych, ustawy o prawie budowlanym oraz rozporządzeń o warunkach technicznych,

       b.   znajomość obsługi urządzeń biurowych,

       c.   komunikatywność, samodzielność,

       d.   prawo jazdy kat. B

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

      a   Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów,

      b.  Pozyskiwanie informacji o drogach oraz stała nowelizacja informacji,

      c. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,

      d. Prowadzenie spraw dotyczących opracowań dokumentacyjno-technicznych i projektów oraz uzgodnień tych projektów dla inwestycji,

      e Współudział w przetargach na wykonywanie opracowań studialnych i projektowych oraz przygotowywanie części technicznej dla przetargów na studia i projekty,

      f.   Pozyskiwanie oraz rozliczanie środków finansowych z programów pomocowych i unijnych.

4. Warunki pracy na danym stanowisku:

 

     a.    praca przy komputerze powyżej 4 godzin

    

5. Wymagane dokumenty:

a. życiorys (CV),

b. list motywacyjny,

c. dokument poświadczający wykształcenie,

d. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

e. oświadczenie o niekaralności,

f. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w kopercie w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu , ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta” w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r. do godz. 15:00

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Zarządu Dróg po wyżej określonym terminie oraz dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.  

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej- pzdgrudziadz.rbip.mojregion.info , bip.powiatgrudziadzki.pl oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu.

 

                                                                                                 

                                                                                                  /KIEROWNIK/

                                                                                               inż. Janusz Różański

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Emilia Osmańska
  data wytworzenia: 2019-01-14
 • opublikował: Dawid Banasiak
  data publikacji: 2019-01-14 10:41
 • zmodyfikował: Kazimierz Sobótka
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-03 14:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 325747
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-27 17:50

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

Dane kontaktowe

tel. +48 56 45 14 400
fax +48 56 45 14 401

e-mail: starosta.cgr@powiatypolskie.pl
e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl

Godziny urzędowania

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 7:30 - 15:30
(od pon do pt)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3775912
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 15:31

Stopka strony