Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

AKTUALNOŚCI

Stronicowanie

 • Informacja o wszczęciu postępowania

  2016.08.05
  Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę kładki pieszo-rowerowej zlokalizowanej w km 5+925 Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej, na działkach nr 214 i 246 w miejscowości Szynych gm. Grudziądz.
 • Informacja o wszczęciu postępowania

  2016.07.28
  Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 1 znajdującej się na terenie działki nr 143/16 w miejscowości Mokre gm. Grudziądz. Pobierana wodna przeznaczona będzie na cele socjalne i sanitarne.
 • Zaproszenie do złożenia oferty pn. „Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika”

  2016.07.22
  Zaproszenie do złożenia oferty dotyczących projektu pn. „Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś priorytetowa 6: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, cel tematyczny: 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, zgodnie z ogłoszonym konkursem.
 • Dotacje dla spółek wodnych

  2016.07.19
  Uchwałą Nr 31/32/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ogłosił nabór wniosków w sprawie udzielenia dotacji celowych dla spółek wodnych z terenu powiatu grudziądzkiego z budżetu powiatu, uwzględniając środki finansowe zaplanowane w budżecie na ten cel
 • Informacja o wszczęciu postępowania

  2016.07.15
  Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód jeziora Nogat za pomocą jazu piętrzącego zlokalizowanego na rzece Gardęga w km 17+250, na działce nr 191/3 w miejscowości Nogat gm. Łasin
 • Obwieszczenie

  2016.07.06
  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły
 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2016 roku z zakresu „ Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”

  2016.06.28
  W dniu 28 czerwca 2016 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozstrzygnął otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2016 r. z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Stronicowanie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4278312
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-03-22 09:49:12