Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu

 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Białochowie
86-318 Rogóźno
 tel. (056) 46 810 06
TEL./FAX (056) 46 813 78 wew.24
 
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO
na dostawę oleju opałowego „EKOTERM”
dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie
 
 
1. Zamówienie obejmuje dostawę 25.000 l oleju opałowego „EKOTERM”                    
    dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie.
    Słownik CPV: 09135100 – 5
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Placówce 
    Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie w godz. 8.00 – 15.00 lub za 
     pośrednictwem poczty.
3. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
    Białochowie, nie później niż do 22.10.2008 r.   do godz. 10.00.
4. Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest p. Bogumiła Przybielska,
    p. Beata Bukowska.       
5. Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej.
6. Termin realizacji zamówienia określa się do dnia:
-          I dostawa oleju opałowego „EKOTERM” – do17.11.2008 r.
-          II dostawa oleju opałowego „EKOTERM” - do 15.12.2008 r. 
7. Nie wymaga się wniesienia wadium.   
8. Kryterium oceny ofert: cena 100 %. 
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2008r. o godz. 10.15 w siedzibie
      zamawiającego, pok. nr 4.
10. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie   art. 24
       ust. 1 i 2; spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
       publicznych oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
       Zamówienia.
11. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia.
 
      
Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
                   w Białochowie
           / - / Bogumiła Przybielska
 

drukuj (Ogłoszenie o przetargu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogumiła Przybielska
  data wytworzenia: 2008-10-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-10-10 08:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-10 08:18
Załączniki

drukuj (Załączniki)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-10-10 08:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 477748
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47