Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie w 2010 r. remontów cząstkowych dróg powiatowych powiatu grudziądzkiego
Unieważnienie postępowania
Unieważnienie postępowania na zamówienie publiczne dotyczące termomodernizacji budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie wraz z jego przebudową
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „Termomodernizację budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z jego przebudową”.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne na „wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg pow. nr 1380C Grudziądz-Nicwałd i 1384C Pokrzywno-Słup na odcinku o łącznej długości 3200 m
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kostki betonowej, krawężników ulicznych i obrzeży chodnikowych
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kostki betonowej, krawężników ulicznych i obrzeży chodnikowych
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie oraz dostawę znaków i słupków drogowych
Wyjaśnienia
Sprostowanie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Termomodernizację budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z jego przebudową”
Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ
Ogłoszenie o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot.. postępowania o zamówienie publiczne na „Termomodernizację budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z jego przebudową”
Wyjaśnienia
Sprostowanie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Termomodernizację budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z jego przebudową”
Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ
Ogłoszenie o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot.. postępowania o zamówienie publiczne na „Termomodernizację budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z jego przebudową”
Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ
Ogłoszenie o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot.. postępowania o zamówienie publiczne na „Termomodernizację budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z jego przebudową”
Wyjaśnienia
Sprostowanie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Termomodernizację budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z jego przebudową”
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Termomodernizację budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z jego przebudową”
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu: "Dostawa kostki betonowej, krawężników ulicznych i obrzeży chodnikowych"
Wyjaśnienie treści siwz
Wyjaśnienie treści siwz dot. postępowania o zamówienia publiczne na „wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg powiatowych nr 1380C Grudziądz-Nicwałd i nr 1384C Pokrzywno-Słup na odcinku o łącznej długości 3200 m”
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Termomodernizację budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z jego przebudową”
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie oraz dostawa znaków i słupków drogowych"
Ogłoszenie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na „wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg powiatowych nr 1380C Grudziądz-Nicwałd i nr 1384C Pokrzywno-Słup na odcinku o łącznej długości 3200 m”
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę kostki betonowej, krawężników ulicznych i obrzeży chodnikowych"
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na „Dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Termomodernizację budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z jego przebudową”
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na „Termomodernizację budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie wraz z jego przebudową”
Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg powiatowych nr 1380C Grudziądz-Nicwałd i nr 1384C Pokrzywno-Słup na odcinku o łącznej długości 3.200 m.
Ogłoszenie o przetargu
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu ogłasza przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kostki betonowej, krawężników ulicznych i obrzeży chodnikowych
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010- zadanie D
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego”
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa kostki betonowej, krawężników ulicznych i obrzeży chodnikowych
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie oraz dostawę znaków i słupków drogowych
Wjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w dniu 25.09.2009 r. wpłynęło zapytanie dotyczące prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego o następującej treści:
Ogłoszenie o zamówieniu
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie oraz dostawę znaków i słupków drogowych
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na „UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO”
Ogłoszenie o przetargu
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu ogłasza przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „przebudowę drogi pow. nr 1405C Słup – Świecie nad Osą”
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia socjalne dla pracowników PZD Grudziądz”
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie oraz dostawę znaków i słupków drogowych
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „przebudowę drogi powiatowej nr 1405C Słup – Świecie nad Osą”
Ogłoszenie wyniku postępowania
Ogłoszenie wyniku postępowania o zamówieniu publicznym na „przebudowę schodów i tarasu budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie oraz izolację pionową ścian wewnętrznych piwnic i drenaż opaskowy wraz z kanalizacją zrzutową mającą na celu osuszanie budynku”
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia treści oraz modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „przebudowę drogi powiatowej nr 1405C Słup – Świecie nad Osą”
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1408C Rywałd-Bursztynowo-Jabłonowo Pom. poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku o długości 1557 m w miejscowości Bursztynowo
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo-poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie na odcinku o długości 872 m w miejscowości Zielnowo”
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia socjalne dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na „przebudowę drogi powiatowej nr 1405C Słup - Świecie nad Osą”
Wyjaśnienie treści specyfikacji
Dotyczy: wyjaśnienia treści oraz modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „wykonanie oraz dostawę znaków i słupków drogowych”.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 5.150.000 euro
na „zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia socjalne dla pracowników PZD Grudziądz”
Ogłoszenie o przetargu
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie oraz dostawę znaków i słupków drogowychdla Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 5.150.000 euro na „wykonanie remontu mostu nad rzeką Lutryną w miejscowości Świecie nad Osą oraz remont przepustów w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu grudziądzkiego”
Ogłoszenie o przetargu
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Białochowie ogłasza przetarg nieograniczony na „ przebudowę schodów i tarasu budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie oraz izolację pionową ścian wewnętrznych piwnic i drenaż opaskowy wraz z kanalizacją zrzutową mającą na celu osuszanie budynku”
Ogłoszenie o przetargu
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni drogi pow. nr 1416C Zielnowo - Fijewo poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie na odcinku o długości 872 m w miejscowości Zielnowo
Ogłoszenie o przetargu
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni drogi pow. nr 1408C Rywałd -Bursztynowo-Jabłonowo Pom. poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku o długości 1557 m
w miejscowości Bursztynowo
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia treści oraz modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia socjalne dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu
Ogłoszenie o przetargu
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu mostu nad rzeką Lutryną w miejscowości Świecie nad Osą oraz remont przepustów w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu grudziądzkiego
Ogłoszenie o przetargu
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu ogłasza przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia socjalne dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania na „dostawę kostki betonowej, krawężników ulicznych i obrzeży chodnikowych do budowy chodników dla Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu”
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę istniejącego parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu od strony ulicy PCK dla samochodów osobowych”
Ogłoszenie o przetargu
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę kostki betonowej, krawężników ulicznych i obrzeży chodnikowych do budowy chodników dla Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu
Odpowiedź na zapytanie
Wyjaśnienia dotyczące przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę istniejącego parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu od strony ulicy PCK dla samochodów osobowych”

komentarze (0) (Odpowiedź na zapytanie)

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i rozbudowę parkingu
Zarząd Powiatu Grudziądzkiego
86 – 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1
tel. (0 – 56) 45 – 14 – 400, faks (0 – 56) 45 – 14 – 401


ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowę i rozbudowę istniejącego parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu od strony ulicy PCK dla samochodów osobowych”.
Ogłoszenie o wyniku przetargu
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo – Mokre na odcinku o długości 1350 m w miejscowości Mokre
Rozstrzygnięcie protestu
Rozstrzygnięcie protestu dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami oraz masą bitumiczną na gorąco
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami oraz masą bitumiczną na gorąco w 2009 r.

komentarze (0) (Ogłoszenie o wyniku postępowania )

Ogłoszenie o przetargu
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo-Mokre na odcinku o długości 1350 m w miejscowości Mokre
Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych w 2009 r.
Ogłoszenie o przetargu
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu ogłasza przetarg nieograniczony na remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami oraz masą bitumiczną na gorąco

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 484487
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47