Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
W dniu 10.12.2008 r. zostały zakończone prace komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę stalowych barier drogowych” dla Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu
Ogłoszenie o przetargu
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę stalowych barier drogowych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie oraz dostawę znaków i słupków drogowych
Ogłoszenie o przetargu
Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grudziądzu
Ogłoszenie o wyniku przetargu
Ogłoszenie wyniku postępowania o zamówieniu publicznym na „dostawę lekkiego oleju opałowego dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie w ilości 20 000 litrów ”
Ogłoszenie o przetargu
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie oraz dostawę znaków i słupków drogowych
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1405C Słup – Świecie nad Osą o długości 5,388 km.“.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne na „dostawę kostki betonowej, krawężników ulicznych i obrzeży chodnikowych do budowy chodników dla Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu”
Ogłoszenie o przetargu
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Białochowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na dostawę oleju opałowego
Rozstrzygnięcie protestu
Rozstrzygnięcie protestu dotyczącego treści siwz w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu na dostawę oleju opałowego „ EKOTERM” dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę stalowych barier drogowych”
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont dróg powiatowych na terenie powiatu grudziądzkiego
Przetarg na dostawę oleju opałowego
W dniu 13.10.2008 r. wpłynął do Zamawiającego protest dotyczący siwz w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie
Ogłoszenie o przetargu
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę kostki betonowej, krawężników ulicznych i obrzeży chodnikowych do budowy chodników dla Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu
Ogłoszenie o przetargu
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu ogłasza przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009
Ogłoszenie o przetargu
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Białochowie
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO
na dostawę oleju opałowego „EKOTERM”
Ogłoszenie o przetargu
Powiat Grudziądzki ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1405C Słup – Świecie nad Osą o długości 5,388 km
Ogłoszenie o wyniku przetargu
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę znaków i słupków drogowych
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne na remont drogi powiatowej nr 1408C Rywałd – Bursztynowo – Jabłonowo Pom. w miejscowości Bursztynowo

Ogłoszenie o wyniku przetargu
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego“
Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Modyfikacja treści specyfikacji na „dostawę stalowych barier drogowych”
Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Modyfikacja treści specyfikacji na „dostawę stalowych barier drogowych”
Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na remont drogi powiatowej nr 1408C Rywałd – Bursztynowo – Jabłonowo Pom. w miejsc. Bursztynowo
Ogłoszenie o przetargu
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu ogłasza przetarg nieograniczony na remont dróg powiatowych na terenie powiatu grudziądzkiego
Ogłoszenie o przetargu
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę stalowych barier drogowych
Zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego
Starosta Grudziądzki przekazuje wyjaśnienia dotyczące przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego
Zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego
Starosta Grudziądzki przekazuje wyjaśnienia dotyczące przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego
Ogłoszenie o wyniku przetargu
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont pokrycia dachowego łącznie z naprawą obróbek blacharskich i kominów na budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. Jagiellończyka w Łasinie”
Ogłoszenie o wyniku przetargu
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymianę okien i drzwi balkonowych w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”
Ogłoszenie o wyniku przetargu
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji deszczowej stanowiącej odwodnienie istniejącego parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu od strony ulicy PCK”
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu ogłasza przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009
Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego”
Wyjaśnienie
Wyjaśnienie do przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego
Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Modyfikacja dodatku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia „na wykonanie oraz dostawę znaków i słupków drogowych”
Ogłoszenie o przetargu
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu ogłasza przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 1408C Rywałd – Bursztynowo – Jabłonowo Pom. w miejscowości Bursztynowo, na odcinku o długości 1544 mb
Ogłoszenie o przetargu
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie oraz dostawę znaków i słupków drogowych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego
Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie analizy obliczeniowej i określenie nośności eksploatacyjnej 19 obiektów mostowych administrowanych przez PZD Grudziądz

komentarze (0) (Ogłoszenie o wyniku postępowania )

Udzielenie odpowiedzi
Udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące przetargu na „Wymianę okien i drzwi balkonowych w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. Jagiellończyka w Łasinie ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont pokrycia dachowego łącznie z naprawą obróbek blacharskich i kominów na budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. Jagiellończyka w Łasinie”
Informacja
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Wymianę okien i drzwi balkonowych w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie analizy obliczeniowej i określenie nośności eksploatacyjnej 19 obiektów mostowych administrowanych przez PZD Grudziądz
Rozstrzygnięcie protestu
Rozstrzygnięcie protestu dotyczącego treści siwz w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu na wykonanie analizy obliczeniowej i określenie nośności eksploatacyjnej 19 obiektów mostowych administrowanych przez PZD Grudziądz
Protest
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie analizy obliczeniowej i określenie nośności eksploatacyjnej 19 obiektów mostowych administrowanych przez PZD Grudziądz, nr ogłoszenia w BZP: 180800-2008

Szanowni Państwo!

Dnia 8 sierpnia 2008 r. do Zamawiającego wpłynął protest dotyczący siwz. W załączeniu przedstawiam treść w/w protestu.
Ogłoszenie o przetagu
Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ogłasza przetarg nieograniczony na „Wymianę okien i drzwi balkonowych w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu
Ogłoszenie oprzetargu
Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę kanalizacji deszczowej stanowiącej odwodnienie istniejącego parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu od strony ulicy PCK”.
Ogłoszenie o przetargu
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu ul. Paderewskiego 233 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie analizy obliczeniowej i określenie nośności eksploatacyjnej 19 obiektów mostowych administrowanych przez PZD Grudziądz
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „remont nawierzchni poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na drogach powiatowych powiatu grudziądzkiego”
Informacja
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu informuje, że w dniu 11.07.2008 r. wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „remont nawierzchni poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na drogach powiatu grudziądzkiego”
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę znaków drogowych
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „remont nawierzchni bitumicznych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na odcinkach dróg powiatowych o łącznej długości 1500 mb”
Ogłoszenie o przetargu
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu ogłasza przetarg nieograniczony na remont nawierzchni poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na drogach powiatowych powiatu grudziądzkiego
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę elementów betonowych do budowy chodników dla Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu”
Ogłoszenie wyniku postępowania
Ogłoszenie wyniku postępowania o zamówieniu publicznym na „wymianę 15 szt. okien drewnianych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Białochowie”
Przetarg nieograniczony na wykonanie oraz dostawę znaków i słupków drogowych
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie oraz dostawę znaków i słupków drogowych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu
Wyjaśnienia
Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie nakładek asfaltowych na odcinkach dróg powiatowych
Przetarg nieograniczony na wymianę 15 sztuk okien drewnianych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Białochowie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę 15 sztuk okien drewnianych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie
Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni bitumicznych
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu ogłasza przetarg nieograniczony na remont nawierzchni bitumicznych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na odcinkach dróg powiatowych o łącznej długości 1500 mb
Przetarg nieograniczony na dostawę elementów betonowych do budowy chodników
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu ul. Paderewskiego 233 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę elementów betonowych do budowy chodników dla Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę kostki betonowej, krawężników ulicznych, obrzeży chodnikowych
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu informuje, że w dniu 29 kwietnia 2008 r. zostały zakończone prace komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę kostki betonowej, krawężników ulicznych, obrzeży chodnikowych oraz elementów betonowych do budowy chodników dla Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu
Przetarg nieograniczony na dostawę kostki betonowej, krawężników ulicznych, obrzeży chodnikowych
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę kostki betonowej, krawężników ulicznych, obrzeży chodnikowych oraz elementów betonowych do budowy chodników dla Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-04-09 11:21
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne na remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami oraz masą bitumiczną na gorąco
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu ogłasza przetarg nieograniczony na remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami oraz masą bitumiczną na gorąco
Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne na remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami oraz masą bitumiczną na gorąco w 2008 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu informuje, że w dniu 15 lutego 2008 r. zostały zakończone prace komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami oraz masą bitumiczną na gorąco w 2008 r.
Przetarg nieograniczony na remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami oraz masą bitumiczną na gorąco
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 5.150.000 euro na remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami oraz masą bitumiczną na gorąco

« poprzednia strona   następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 484485
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47