Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Wyjaśnienia

 

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Paderewskiego 233
86-300 Grudziądz
 
PZD 3431-4/09
 
 
Do wszystkich wykonawców
 
Dotyczy: wyjaśnienia treści oraz modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia socjalne dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu
 
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w dniu 25.06.2009 r. wpłynęło zapytanie dotyczące prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na „zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia socjalne dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu” o następującej treści:
„1) pkt 15 kosztorysu – czy pozycja dotyczy malowania tynków wewnętrznych?
2) w założeniach projektowych przyjęto docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 cm – w przedmiarze robót brak pozycji docieplenia styropianem i ustawienia rusztowania.”
 
W związku z powyższym, wyjaśniam, że:
 • pozycja nr 15 kosztorysu dotyczy malowania tynków wewnętrznych,
 • w przedmiarze robót nie uwzględniono ustawienia rusztowania jako odrębnej pozycji ponieważ jest to zawarte w pozycjach dotyczących wykonania elewacji zewnętrznej,
 
Ponadto na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Pzp zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zkresie:
 • w kosztorysie ofertowym oraz w przedmiarze robót dodaje się pozycję 26.1 – docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 6 cm – pow. 113,10 m2
 • w opisie technicznym:
- pkt 3 ppkt 1) otrzymuje brzmienie: „Ściany gr 41 cm - murowane z materiałów zróżnicowanych gazobetonu i cegły ceramicznej pełnej, dwustronnie otynkowane, projektuje się docieplenie budynku styropianem gr. 6 cm z tynkiem zewnętrznym mineralnym. Malowanie elewacji farbami silikatowymi do zewnętrznego stosowania”,
- pkt 4 ppkt 1) otrzymuje brzmienie: „Docieplenie budynku styropianem gr. 6 cm z tynkiem zewnętrznym mineralnym. Malowanie elewacji farbami silikatowymi do zewnętrznego stosowania;”
 
 
Kierownik PZD
/-/ Janusz Różański

drukuj (Wyjaśnienia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pawlak
  data wytworzenia: 2009-06-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-06-26 20:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-26 20:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-06-26 20:54

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 486331
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-25 22:02:47