Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatgrudziadzki.pl

Treść strony

Wyjaśnienia

Łasin, dnia 26.11.2009 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. K. Jagiellończyka
ul. Odrodzenia Polski 3
86-320 Łasin
Do wszystkich wykonawców
 
ZSP-3431/1/2009
 
 
 
Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Termomodernizację budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z jego przebudową”.
 
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że
 
-   w dniu 23.11.2009 r. wpłynęło zapytanie dotyczące prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na „Termomodernizację budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z jego przebudową” o następującej treści:
 
     Pytanie nr 1
     W zamieszczonym przez Inwestora przedmiarze robót branży elektrycznej brakuje pozycji dotyczącej montażu rozdzielni kotłowni RK, czy przyjąć montaż ww. rozdzielni w ofercie wstawiając dodatkową pozycję ?
 
     Pytanie nr 2
     Ilość opraw z przedmiaru nie zgadza się z ilością opraw widniejących na rzucie zamieszczonym przez Inwestora (w przedmiarze suma opraw równa się 6 szt, suma z rysunku równa się 25 szt, która ilość jest prawidłowa ?). W przypadku zmiany ilości w przedmiarach proszę podać, które pozycje należy zmienić. Pragnę również zwrócić uwagę na fakt, że na rzucie widnieją oprawy żarowe 60W – 3 szt, natomiast w przedmiarze brak jest montażu opraw żarowych (obie pozycje z przedmiaru dotyczą opraw świetlówkowych)
 
     Pytanie nr 3
     Ilość osprzętu instalacyjnego z przedmiaru nie zgadza się z ilością osprzętu widniejącego na rzucie zamieszczonym przez Inwestora (suma wynikająca z przedmiaru równa się 80 szt, w tym 30 łączników, 40 gniazd zwykłych i 10 gniazd bryzgoszczelnych, natomiast na rysunku suma ta równa się 39 szt, w tym 30 gniazd i 9 łączników). Jaką ilość osprzętu przyjąć w ofercie ?
 
     Pytanie nr 4
     Do pozycji kosztorysowej nr 1.8.167
Proszę podać typ i moc rozłącznika, który ma być zamontowany.
 
Pytanie nr 5
Do pozycji kosztorysowej 1.8.168
Proszę podać typ i moc wyłącznika, który ma być zamontowany.
 
 wyjaśniam:
 
Ad. Pytanie nr 1
Przyjąć montaż rozdzielni w ofercie wstawiając dodatkową pozycję. Rozdzielnicę zamontować zgodnie z rysunkiem nr 1. Jako obudowę przyjąć rozdzielnicę 1x12. Zabezpieczenie różnicowoprądowe dla każdego obwodu. Do tablicy doprowadzić przewód ochronny.
 
Ad. Pytanie nr 2
Przyjąć ilość opraw świetlikowych – 22 sztuki i opraw żarowych 60W – 3 sztuki.
 
 
Ad. Pytanie nr 3
Przyjąć ilość gniazd – 30 sztuk i ilość łączników 9 sztuk.
 
 
Ad. Pytanie nr 4
Należy przyjąć samemu, nie narzucamy typu i mocy
 
Ad. Pytanie nr 5
Należy przyjąć samemu, nie narzucamy typu i mocy
 
 
- w dniu 25 listopada 2009 r. dotyczące prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na „Termomodernizację budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z jego przebudową” o następującej treści:
 
Pytanie nr 1
Brak w przedmiarze instalacji elektrycznej – kotłownia doprowadzenia zasilenia elektrycznego + roboty towarzyszące, brak skrzynek rozdzielczych
 
Pytanie nr 2
Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia dodatek nr 1.
Brak w przedmiarze:
Naświetla wnętrza z luksferów wymiana na poli węglan
300x100 cm   1 szt.
400x100 cm   1 szt.
 
Drzwi wewnętrzne pełne (drzwi do WC z szybą)
90x205 cm     4 szt.
80x205 cm     1 szt.
100x205 cm   2 szt.
110x205 cm   1 szt.
 
wyjaśniam:
 
Ad. Pytanie nr 1
Jako obudowę przyjąć rozdzielnicę 1x12. Zabezpieczenie różnicowoprądowe dla każdego obwodu. Do tablicy doprowadzić przewód ochronny.
 
Ad. Pytanie nr 2
Należy uwzględnić w/w elementy w przedmiarze.
 
 
 
Dyrektor ZSP
 /-/ Bernadeta Klonowska

drukuj (Wyjaśnienia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Rybarczyk
  data wytworzenia: 2009-11-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-26 14:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-26 14:34

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-27 13:39

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 309666
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-01-25 22:02